MENI
24.7.2012

Štampan novi broj biltena – Parlament


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izdao je novi broj biltena – Parlament, u kojem se nalaze informacije u vezi dešavanja u PSBiH u maju i junu 2012. godine.
Tako se mogu pročitati informacije o broju održanih sjednica Predstavničkog doma, odnosno Doma naroda, kao i sjednica radnih tijela domova. Također, navedeni su i statistički pokazatelji o postavljenim poslaničkim i delegatskim pitanjima.

U biltenu su i pojedinosti o održanim konferencijama, radionicama i okruglim stolovima parlametnarnih komisija, među kojima se mogu izdvojiti konferencija Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost na temu „Informiranje javnosti u vezi NATO integracija“ i tematska sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova pod nazivom „Položaj Romkinja u zakonima, politikama i praksi, prezentacija izvještaja NVO „Prava za sve“ i „ICVA“ o nasilju nad Romkinjama u porodici“.

Kada su u pitanju susreti izabranih zvaničnika Parlamentarne skupštine BiH, čitaoci se mogu informirati između ostalog, o susretu članova kolegija oba doma sa predstavnicima Odbora za monitoring Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, kao i o razgovoru zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH, Denisa Bećirovića sa delegacijom Arhivističkog udruženja BiH. 

U protekla dva mjeseca u posjeti PSBiH su boravili, među brojnim posjetiocima, članovi Grupe prijateljstva Bundestaga, generalni sekretar Vijeća Evrope, kao i predsjednik Predstavničkog doma Parlamenta Italije, tako da se u novom broju Parlamenta nalaze detalji i sa tih susreta, kao i detalji sa posjeta poslanika i delegata PSBiH parlamentima drugih zemalja.

Također, Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH već dugi niz godina kroz projekt „Otvoreni parlament“, nizom organiziranih posjeta bosanskohercegovačkoj javnosti prezentira transparentnost rada i ulogu ove institucije u demokratizaciji društva. Tako se mogu pročitati informacije u vezi posjete učenika osnovnih škola iz Rudog i Drvara, koji su Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine posjetili u sklopu održavanja popularnog Kid's festivala. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću