MENI
13.12.2012.

Tajništvo PSBiH izdalo prijevod priručnika za parlamentarce „Bez straha-bez nasilja“


Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je u proteklom razdoblju izdalo prijevod priručnika za parlamentarce čiji je naziv „Bez straha-bez nasilja“, u kojem su detaljno objašnjenje glavne odredbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (Konvencija iz Istanbula).

Publikacija omogućava parlamentarcima da odigraju ključnu ulogu u Bosni i Hercegovini na širenju svijesti u javnosti o nasilju nad ženama i obiteljskom nasilju. Također, imaju prigodu izravno utjecati na pravni okvir predlaganjem i usvajanjem konkretnih zakona o borbi protiv nasilja nad ženama, te pratiti njihovu praktičnu provedbu.

U priručniku su dani i primjeri državnih zakona i mjera što su ih države članice Vijeća Europe uvele u svoja zakonodavstva iz područja borbe protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, te predstavljaju ilustracije zakona i mjera koje se mogu usvojiti u domaćem zakonodavstvu.
Tajništvo PSBiH je publikaciju tiskalo na jezicima u zvaničnoj uporabi u BiH, a važno je napomenuti da je postavljena i na web stranici Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću