MENI
13.12.2012

Sekretarijat PSBiH izdao prijevod priručnika za parlamentarce „Bez straha-bez nasilja“


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je u proteklom periodu izdao prijevod priručnika za parlamentarce čiji je naziv „Bez straha-bez nasilja“, u kojem su detaljno objašnjenje glavne odredbe Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Konvencija iz Istanbula).

Publikacija omogućava parlamentarcima da odigraju ključnu ulogu u Bosni i Hercegovini na širenju svijesti u javnosti o nasilju nad ženama i nasilju u porodici. Također, imaju priliku direktno  utjecati na pravni okvir predlaganjem i usvajanjem konkretnih zakona o borbi protiv nasilja nad ženama, te pratiti njihovo praktično provođenje.

U priručniku su dani i primjeri državnih zakona i mjera što su ih države članice Vijeća Evrope uvele u svoja zakonodavstva iz područja borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te predstavljaju ilustracije zakona i mjera koje se mogu usvojiti u domaćem zakonodavstvu.
Sekretarijat PSBiH je publikaciju štampao na jezicima u zvaničnoj upotrebi u BiH, a važno je napomenuti da je postavljena i na web stranici Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću