MENI
7.5.2013

Štampan novi broj biltena PSBiH – Parlament


Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je izdao novi broj biltena Parlament, u kojem se nalaze informacije u vezi dešavanja u Parlamentarnoj skupštini BiH u januaru, februaru i martu 2013. godine.
U ovom broju su, između ostalih, navedeni podaci o zakonodavnim aktivnostima Predstavničkog doma i Doma naroda PSBiH , trajanju sjednica i broju tačaka dnevnog reda o kojima se vodila rasprava.

Kada je u pitanju održavanje sjednica stalnih komisija domova, može se istaknuti da je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma na 37. sjednici raspravljala o Prijedlozima amandmana II i III na Ustav BiH, a da je na 24. sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda podržan Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH.
Čitaoci se isto tako mogu upoznati i sa pojedinostima sa četvrte konferencije „Aktuelno stanje sigurnosti u BiH“, koja je održana u organizaciji Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, kao i detaljima sa javne rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine.

U prva tri mjeseca 2013. godine , kao neki od važnijih događaja u PSBiH BiH, potrebno je navesti sastanak rukovodstva oba doma PSBiH sa generalnim sekretarom NATO-a, Andresom Fogh Rasmussenom, 7. sastanak Konferencije parlamentarnih komisija za evropske integracije zemalja obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope (COSAP), kao i konferencije „Pozitivne prakse u zaštiti ljudskih prava pripadnika oružanih snaga“.

Što se tiče međunarodnih aktivnosti, članovi Kolegija Predstavničkog doma PSBiH su boravili 4. i 5. marta u službenoj posjeti Republici Hrvatskoj, a Ismeta Dervoz je u svojstvu izvjestiteljice, na sastanku Komiteta za nauku, kulturu, obrazovanje i medije PSVE-a, predstavila Nacrt rezolucije „Industrijsko naslijeđe u Evropi“.

Iz aktuelnosti Sekretarijata PSBiH, čitaoci imaju priliku pročitati više informacija o studijskoj posjeti predstavnika Sekretarijata PSBiH Državnom zboru Slovenije, kao i da je izdat Priručnik pojmova i izraza najčešće korištenih u jeziku pravnih propisa institucija BiH, čiji su autori službenici Odjela za prevođenje i lektoriranje. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću