MENI
28.4.2014

Izašao novi broj „Parlamenta“ za period januar – mart 2014.

U novom broju „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PS BiH) za period januar – mart 2014. godine, u prvom planu su tekstovi o velikom skupu kojim je obilježen početak realiziranja Twinning projekta „Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu pristupanja EU“, kao i o još dva značajna međunarodna skupa održana u zgradi PS BiH – 85. Rose – Roth seminar i Sedmica ravnopravnosti spolova.

U tekstu o skupu kojim je obilježen početak realiziranja Twinning projekta prenose se akcenti iz govora predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH Dragana Čovića, člana Kolegija Predstavničkog doma PS BiH Bože Ljubića, specijalnog predstavnika EU u BiH ambasadora Petera Sorensena, kao i predsjednika Parlamenta Mađarske Lasla Kovera, koji je izrazio uvjerenje u uspješnu realizaciju projekta čiji je cilj izgradnja jedinstvenog bh međuparlamentarnog modela koji treba da doprinese efikasnosti parlamenata u nadzoru nad radom vlada i donošenju zakona u procesu evropskih integracija.

Tekst posvećen održavanju Rose – Roth seminara donosi najvažnije detalje sa trodnevnog zasjedanja, kojem je prisustvovalo više od stotinu parlamentaraca iz zemalja članica i pridruženih članica NATO-a, zemalja jugoistočne Evrope koje nisu članice NATO-a, kao i predstavnika institucija BiH i nevladinog sektora. Na istoj stranici „Parlamenta“ prenesen je i sadržaj susreta članova kolegija domova PS BiH sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem, koji je održan na marginama Rose – Roth seminara.

U tekstu posvećenom Sedmici ravnopravnosti spolova, uz odlične fotografije, izvještava se o svim aktivnostima u zgradi PS BiH u okviru Sedmice, počevši od konferencije o stereotipima u vezi sa ravnopravnošću spolova u BiH, OESC-ove regionalne konferencije parlamentarki, do izložbe bh umjetnica i drugih kulturnih događaja koji su pratili ovaj skup.

U ovom broju biltena izvještava se i o posjeti predsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leke PS BiH, o susretu članova Kolegija Predstavničkog doma PS BiH sa potpredsjednikom Parlamenta Poljske, kao i o razgovoru članova kolegija oba doma PS BiH sa šefom diplomatije Grčke Evangelosom Vanizelosom.

„Parlament“ donosi i izvještaje sa sjednica oba doma PS BiH, kao i sa sjednica skupštinskih komisija. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću