MENI
28.4.2014.

Izašao novi broj „Parlamenta“ za razdoblje siječanj – ožujak 2014.

U novom broju „Parlamenta“, biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PS BiH) za razdoblje siječanj – ožujak 2014. godine, u prvom planu su tekstovi o velikom skupu kojim je obilježen početak realiziranja Twinning projekta „Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu pristupanja EU“, kao i o još dva znakovita međunarodna skupa održana u zgradi PS BiH – 85. Rose – Roth seminar i Tjedan ravnopravnosti spolova.

U tekstu o skupu kojim je obilježen početak realiziranja Twinning projekta prenose se akcenti iz govora predsjedatelja Doma naroda PS BiH Dragana Čovića, člana Kolegija Zastupničkog doma PS BiH Bože Ljubića, specijalnog predstavnika EU u BiH veleposlanika Petera Sorensena, kao i predsjedatelja Parlamenta Mađarske Lasla Kovera, koji je izrazio uvjerenje u uspješnu realizaciju projekta čiji je cilj izgradnja jedinstvenog bh. međuparlamentarnog modela koji treba da doprinese učinkovitosti parlamenata u nadzoru nad radom vlada i donošenju zakona u procesu europskih integracija.

Tekst posvećen održavanju Rose – Roth seminara donosi najvažnije detalje sa trodnevnog zasjedanja, kojem je nazočilo više od stotinu parlamentaraca iz zemalja članica i pridruženih članica NATO-a, zemalja jugoistočne Europe koje nisu članice NATO-a, kao i predstavnici institucija BiH i nevladinog sektora. Na istoj stranici „Parlamenta“ prenesen je i sažetak susreta članova kolegija domova PS BiH sa predsjedateljem Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem, koji je održan na marginama Rose – Roth seminara.

U tekstu posvećenom Tjednu ravnopravnosti spolova, uz odlične fotografije, izvješćuje se o svim događajima u zgradi PS BiH u okviru Tjedna, počevši od konferencije o stereotipima u svezi s ravnopravnošću spolova u BiH, OESS-ove regionalne konferencije parlamentarki, do izložbe bh. umjetnica i drugih kulturnih događaja koji su pratili ovaj skup.

U ovom broju biltena izvješćuje se i o posjetu predsjedatelja Hrvatskog sabora Josipa Leke PS BiH, o susretu članova Kolegija Zastupničkog doma PS BiH sa potpredsjedateljem Parlamenta Poljske, kao i o razgovoru članova kolegija obaju domova PS BiH sa šefom diplomacije Grčke Evangelosom Vanizelosom.

„Parlament“ donosi i izvješće sa sjednica obaju domova PS BiH, kao i sa sjednica skupštinskih povjerenstava. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću