MENI
3.6.2014

Službenici Ministarstva finansija Kraljevine Holandije posjetili PSBiH


Delegacija službenika Ministarstva finansija Kraljevine Holandije posjetila je Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine (PSBiH) i upoznala se s osnovnim funkcijama i organizacijom rada najviše zakonodavne institucije u našoj državi.

Tokom posjete gosti iz Holandije poseban interes pokazali su za rad komisija za finansije i budžet oba doma PSBiH.

Službenici Sektora za odnose s javnošću PSBiH goste su najprije upoznali sa istorijom, organizacijom i osnovnim funkcijama PSBiH. Gostima je prezentirana dvodoma podjela PSBiH sa najznačajnijim elementima djelovanja Predstavničkog doma i Doma naroda i njihovih radnih tijela, kao i organiziranje rada u okviru parlamentarnih domova. Uz obilazak sala u kojima se održavaju sjednice Predstavničkog doma (Bijela sala) i Doma naroda (Plava sala), službenici Sektora za odnose sa javnošću upoznali su prisutne i sa osnovnim funkcijama i zakonodavnim procedurama koje se primjenjuju u PSBiH, te vrstama zakonodavnih postupaka, uz obrazloženje načina donošenja odluka na sjednicama domova PSBiH.

Službenicima Ministarstva finansija Kraljevine Holandije prikazan je rad komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma, odnosno Doma naroda PSBiH, kojeg su prezentirali sekretari i državni službenici u ove dvije komisije. Poseban akcenat stavljen je na komunikaciju ovih komisija sa drugim organima vlasti na nivou BiH, u prvom redu sa Ministarstvom finansija BiH, Centralnom bankom BiH, Uredom za reviziju institucija BiH, te Uredom za razmatranje žalbi.

Posjeta službenika Ministarstva finansija Kraljevine Holandije okončana je njihovim sastankom sa zamjenikom predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH Boškom Tomićem, koji je goste informirao o aktivnostima ove Komisije, uz isticanje rasprava koje su na sjednicama vođene po pitanjima plasmana stranih investicija i iskorištenosti energetskog potencijala u BiH, zatim ulaganja u realni sektor unutar naše zemlje, smanjenja troškova iz državnog budžeta, kao i problema nezaposlenosti mladih ljudi u BiH. Tokom dijela predviđenog za pitanja i dogovore, gospodin Tomić je prisutne informirao i o problemima s kojima se bosanskohercegovačke kompanije susreću prilikom izvoza bh. proizvoda na inostrana tržišta, a razgovarano je i o održavanju Općih izbora u BiH, koji su planirani za oktobar ove godine. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću