MENI
17.6.2014

Održana Radionica o zadacima i organizacija parlamentarnih administracija u procesu pristupanja


U okviru Twinning projekta, Komponenta I – “Jačanje kapaciteta za strateško vođenje procesa pristupanja Evropskoj uniji i dijalog sa Evropskim parlamentom”, u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) održana je Radionica o zadacima i organizaciji parlamentarnih administracija u procesu pristupanja.

Radionica je pružila uvid u zadatke koji se nalaze pred parlametnarnom administracijom u različitim fazama procesa pristupanja, te kako je potrebno planirati i organizirati realizaciju zadataka da bi se administracija nosila s različitim izazovima u različitim fazama procesa.

Iskustva u ovoj oblasti službenicima iz PSBiH i Parlamenta Federacije BiH prenijeli su rukovoditeljica Odjela za Evropsku uniju Parlamenta Poljske Kaja Krawczyk, rukovodilac tima tehničke pomoći Narodne skupštine Mađarske Zoltán Horváth, rukovodilac Odjela opće analize Predstavničkog doma Parlamenta Republike Češke Štěpán Pecháček i rukovodilac Sekretarijata Komisije za evropska pitanja Parlamenta Latvija Ilmars Solims.

Predstavnica Parlamenta Poljske upoznala je učesnike radionice vremenskim slijedom pristupanja Poljske Evropskoj uniji (EU), ulozi parlamenta u procesu pristupanja EU-u, kao i značaju nadležnih komisija Parlamenta Poljske u procesu pristupanja. Također, ona je prezentirala i provedbu acquisa communautairea, izmjene i dopune Poslovnika o radu Parlamenta Poljske, ulogu istraživačkih i pravnih ureda tokom vođenja pregovora o članstvu njene zemlje u EU, kao i značaj Evropskog informacijskog i dokumentacijskog centra u tom procesu.

Rukovodilac tima za tehničku pomoć Narodne skupštine Mađarske govorio je općim zadacima za parlamentarni sekretarijati u procesu pristupanja, pružanju pomoći pri političkom praćenju, međuparlamentarnim zadacima i zadacima informiranja u procesu pristupanja. Prisutnima je prezentirao i posebne zadatke neposredno prije pristupanja, glavnim jednicima koje su odgovorne za zadatke pristupanja EU-u, te odgovornima pojedinih organizacionih jednicima parlamenata tokom procesa pristupanja.

Kada su u pitanju iskustva Češke Republike, službenici PSBiH i Parlamenta Federacije BiH upoznati su sa organizacijom i funkcioniranjem Parlamenta Češke Republike. S tim u vezi, istaknuta je veoma važna uloga Doma poslanika Parlamenta Češke u procesu pristupanja EU-u, njegovim glavnim zadacima, kao i profesionalnoj, organizacionoj i tehničkoj podršci koja mu je pružana u tom procesu. Isto tako, naglašena je i važnost zadataka koji su pred administracijom tokom vođenja pregovora za članstvu u EU, osiguranje znanja o pravu EU-a, edukacija o pravu i procedurama EU-a, te stručna pomoć za političke procese.

Na kraju, iskustva Parlamenta Latvije u procesu pristupanja predstavljena su kroz ključne institucije koje se bave zadacima vezanim za EU, indirektnu uključenost administrativne strukture u zadatake vezane za EU, međuparlamentarne zadatke Komisije za evropska pitanja Parlamenta Latvije i drugih jedinica u vezi sa EU pitanjima. Isto tako, učesnici su upoznati i sa poboljšanjem rada parlamenata i njihovih administracija, ključnim oblastima i smjerovima tokom procesa pristupanja, modernim trendovima u parlamentarnom razvoju, parlamentarnim političkim tijelima koja su uključena u nadzor procesa pristupanja, te zadacima vezanim za informiranje o EU-u. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću