MENI
17.6.2014.

Одржана Радионица о задацима и организација парламентарних администрација у процесу приступања


У оквиру Twinning пројекта, Компонента I – “Јачање капацитета за стратешко вођење процеса приступања Европској унији и дијалог са Европским парламентом”, у згради Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) одржана је Радионица о задацима и организацији парламентарних администрација у процесу приступања.

Радионица је пружила увид у задатке који се налазе пред парламетнарном администрацијом у различитим фазама процеса приступања, те како је потребно планирати и организовати реализацију задатака да би се администрација носила с различитим изазовима у различитим фазама процеса.

Iскуства у овој области службеницима из ПСБиХ и Парламента Федерације БиХ пренијели су руководитељица Одјела за Европску унију Парламента Пољске Kaja Krawczyk, руководилац тима техничке помоћи Народне скупштине Мађарске Zoltán Horváth, руководилац Одјела опште анализе Представничког дома Парламента Републике Чешке Štěpán Pecháček и руководилац Секретаријата Комисије за европска питања Парламента Летоније Ilmars Solims.

Представница Парламента Пољске упознала је учеснике радионице временским слиједом приступања Пољске Европској унији (ЕУ), улози парламента у процесу приступања ЕУ-у, као и значају надлежних комисија Парламента Пољске у процесу приступања. Такође, она је презентовала и провођење acquisa communautairea, измјене и допуне Пословника о раду Парламента Пољске, улогу истраживачких и правних канцеларија током вођења преговора о чланству њене земље у ЕУ, као и значај Европског информационог и документационог центра у том процесу.

Руководилац тима за техничку помоћ Народне скупштине Мађарске говорио је општим задацима за парламентарни секретаријати у процесу приступања, пружању помоћи при политичком праћењу, међупарламентарним задацима и задацима информисања у процесу приступања. Присутнима је презентовао и посебне задатке непосредно прије приступања, главним једницима које су одговорне за задатке приступања ЕУ-у, те одговорнима појединих организационих једницима парламената током процеса приступања.

Када су у питању искуства Чешке Републике, службеници ПСБиХ и Парламента Федерације БиХ упознати су са организацијом и функционисањем Парламента Чешке Републике. С тим у вези, истакнута је веома важна улога Дома посланика Парламента Чешке у процесу приступања ЕУ-у, његовим главним задацима, као и професионалној, организационој и техничкој подршци која му је пружана у том процесу. Iсто тако, наглашена је и важност задатака који су пред администрацијом током вођења преговора за чланству у ЕУ, осигурање знања о праву ЕУ-а, едукација о праву и процедурама ЕУ-а, те стручна помоћ за политичке процесе.

На крају, искуства Парламента Летоније у процесу приступања представљена су кроз кључне институције које се баве задацима везаним за ЕУ, индиректну укљученост административне структуре у задатаке везане за ЕУ, међупарламентарне задатке Комисије за европска питања Парламента Летоније и других јединица у вези са ЕУ питањима. Iсто тако, учесници су упознати и са побољшањем рада парламената и њихових администрација, кључним областима и смјеровима током процеса приступања, модерним трендовима у парламентарном развоју, парламентарним политичким тијелима која су укључена у надзор процеса приступања, те задацима везаним за информисање о ЕУ-у. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу