MENI
17.6.2014.

Održana Radionica o zadacima i ustrojstvima parlamentarnih administracija u procesu pristupanja


U okviru Twinning projekta, Komponenta I – “Jačanje kapaciteta za strateško vođenje procesa pristupanja Europskoj uniji i dijalog sa Europskim parlamentom”, u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) održana je Radionica o zadacima i ustrojstvima parlamentarnih administracija u procesu pristupanja.

Radionica je pružila uvid u zadatke koji se nalaze pred parlametnarnom administracijom u različitim fazama procesa pristupanja, te kako je potrebno planirati i organizirati realizaciju zadataka da bi se administracija nosila s različitim izazovima u različitim fazama procesa.

Iskustva u ovoj oblasti službenicima iz PSBiH i Parlamenta Federacije BiH prenijeli su voditeljica Odjela za Europsku uniju Parlamenta Poljske Kaja Krawczyk, voditelj tima tehničke pomoći Narodne skupštine Mađarske Zoltán Horváth, voditelj Odjela opće analize Zastupničkog doma Parlamenta Republike Češke Štěpán Pecháček i voditelj Tajništva Povjerenstva za europska pitanja Parlamenta Latvije Ilmars Solims.

Predstavnica Parlamenta Poljske upoznala je sudionike radionice vremenskim slijedom pristupanja Poljske Europskoj uniji (EU), ulozi parlamenta u procesu pristupanja EU-u, kao i značaju nadležnih povjerenstava Parlamenta Poljske u procesu pristupanja. Također, ona je prezentirala i provedbu acquisa communautairea, izmjene i dopune Poslovnika o radu Parlamenta Poljske, ulogu istraživačkih i pravnih ureda tijekom vođenja pregovora o članstvu njene zemlje u EU, kao i značaj Europskog informacijskog i dokumentacijskog centra u tom procesu.

Voditelj tima za tehničku pomoć Narodne skupštine Mađarske govorio je općim zadacima za parlamentarna tajništva u procesu pristupanja, pružanju pomoći pri političkom praćenju, međuparlamentarnim zadacima i zadacima informiranja u procesu pristupanja. Nazočnima je prezentirao i posebne zadatke neposredno prije pristupanja, glavnim jednicima koje su odgovorne za zadatke pristupanja EU-u, te odgovornima pojedinih organizacionih jednicima parlamenata tijekom procesa pristupanja.

Kada su u pitanju iskustva Češke Republike, službenici PSBiH i Parlamenta Federacije BiH upoznati su sa ustrojstvom i funkcioniranjem Parlamenta Češke Republike. S tim u svezi, istaknuta je veoma važna uloga Doma zastupnika Parlamenta Češke u procesu pristupanja EU-u, njegovim glavnim zadacima, kao i profesionalnoj, ustrojstvenoj i tehničkoj potpori koja mu je pružana u tom procesu. Isto tako, naglašena je i važnost zadataka koji su pred administracijom tijekom vođenja pregovora za članstvu u EU, osiguranje znanja o pravu EU-a, edukacija o pravu i procedurama EU-a, te stručna pomoć za političke procese.

Na kraju, iskustva Parlamenta Latvije u procesu pristupanja predstavljena su kroz ključne institucije koje se bave zadacima vezanim za EU, neizravnu uključenost administrativne strukture u zadatake vezane za EU, međuparlamentarne zadatke Povjerenstva za europska pitanja Parlamenta Latvije i drugih jedinica u svezi sa EU pitanjima. Isto tako, sudionici su upoznati i sa poboljšanjem rada parlamenata i njihovih administracija, ključnim oblastima i smjerovima tijekom procesa pristupanja, modernim trendovima u parlamentarnom razvoju, parlamentarnim političkim tijelima koja su uključena u nadzor procesa pristupanja, te zadacima vezanim za informiranje o EU-u. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću