MENI
13.11.2015

Predstavnici Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH učestvovali na dvodnevnoj konferenciji o unapređenju uloge parlamenata u BiH u procesu evropskih integracija


Članovi Kolegija Sekretrijata Parlamentarne skupštine Marin Vukoja, Bojan Ninković i Aida Koristović te voditelj projekata parlamenata Bosne i Hercegovine u okviru Twinning projekta „Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu evropskih integracija“ Omar Filipović, učestvovali su u radu Konferencije o saradnji i implemeaciji aktivnosti za jačanje uloge parlamenata u procesu integracija u EU sa političkim rukovodstvima parlamenata kao u BiH u kontekstu evropskih integracija“, koja je 12. i 13. novembra, održana u Bijeljini.

Tokom konferencije, u čijem su radu učestvovati članovi rukovodstava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta, kao i predstavnici komisija/odbora za evropske integracije parlamenata u BiH, predstavnici Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH razgovarali su sa kolegama iz ostalih parlamenata u našoj zemlji o načinima operacionalizacije Zaključaka i Zajedničke izjave kolegija Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine RS i predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH o opredijeljenosti parlamenata BiH za integracije u EU poduzimanjem mjera za implementaciju preporuka Twinning projekta za jačanje uloge parlamenatanu kontekstu integracija u EU kojeg finansira Evropska unija.(kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću