MENI
13.11.2015.

Predstavnici Tajništva Parlamentarne skupštine BiH sudjelovali na dvodnevnoj konferenciji o unapređenju uloge parlamenata u BiH u procesu europskih integracija


Članovi Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine Marin Vukoja, Bojan Ninković i Aida Koristović te voditelj projekata parlamenata Bosne i Hercegovine u okviru Twinning projekta „Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu europskih integracija“ Omar Filipović, sudjelovali su u radu Konferencije o suradnji i implemeaciji aktivnosti za jačanje uloge parlamenata u procesu integracija u EU sa političkim vodstvima parlamenata kao u BiH u kontekstu europskih integracija“, koja je 12. i 13. studenog, održana u Bijeljini.

Tijekom konferencije, u čijem su radu sudjelovali članovi vodstava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta, kao i predstavnici povjerenstava/odbora za europske integracije parlamenata u BiH, predstavnici Tajništva Parlamentarne skupštine BiH razgovarali su sa kolegama iz ostalih parlamenata u našoj zemlji o načinima operacionalizacije Zaključaka i Zajedničke izjave kolegija Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine RS i predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH o opredijeljenosti parlamenata BiH za integracije u EU poduzimanjem mjera za implementaciju preporuka Twinning projekta za jačanje uloge parlamenatanu kontekstu integracija u EU kojeg financira Europska unija. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću