MENI
29.9.2023

Članovi Kolegija Sekretarijata PSBiH učestvovali na sjednici generalnih sekretara parlamenata država članica Vijeća Evrope

Članovi Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Mirza Imamović, Gordana Živković i Marin Vukoja učestvovali su na sjednici generalnih sekretara parlamenata, koja je održana u Dablinu, u okviru Evropske konferencije predsjednika parlamenata država članica Vijeća Evrope.

Učesnici sastanka usvojili su Izvještaj o radu Evropskog centra za parlamentarno istraživanje i dokumentaciju (ECPRD) za period 2022/23. godina. Razmatrani su prioriteti rada, te usvojen Program rada ECPRD za 2024. i 2025. godinu.

Tokom sastanka generalnih sekretara parlamenata zemalja članica Vijeća Evrope razmijenjena su mišljenja o temi “Standardi u javnom životu – okvir integriteta parlamenata”. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću