MENI
29.9.2023.

Članovi Kolegija Tajništva PSBiH sudjelovali na sjednici glavnih tajnika parlamenata država članica Vijeća Europe

Članovi Kolegija Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Mirza Imamović, Gordana Živković i Marin Vukoja sudjelovali su na sjednici glavnih tajnika parlamenata, koja je održana u Dublinu, u okviru Europske konferencije predsjednika parlamenata država članica Vijeća Europe.

Sudionici sastanka usvojili su Izvješće o radu Europskog centra za parlamentarno istraživanje i dokumentaciju (ECPRD) za razdoblje 2022/23. godina. Razmatrani su prioriteti rada, te usvojen Program rada ECPRD za 2024. i 2025. godinu.

Tijekom sastanka glavnih tajnika parlamenata zemalja članica Vijeća Europe razmijenjena su mišljenja o temi “Standardi u javnom životu – okvir integriteta parlamenata”. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću