MENI
24.7.2023.

Одржана 9. сједница Представничког дома ПСБиХ

На 9. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) усвојен је, у другом читању и по скраћеном поступку, Приједлог закона о измјени Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине, чији су предлагачи посланици Предраг Којовић, Сабина Ћудић и Аида Баручија.

У првом читању и по скраћеном поступку Представнички дом усвојио је Приједлог закона о измјенама Закона о порезу на додату вриједност, чији су предлагачи посланици Младен Босић и Дарко Бабаљ. Уз овај Приједлог закона, Дом је усвојио и закључак којим се Управа за индиректно опорезивање БиХ задужује да, у свим случајевима упућивања у парламентарну процедуру Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност или израде новог предметног закона, достави своје мишљење о предвиђеним измјенама или новом закону са евентуално пратећом финансијском анализом и закључцима о евентуалним финансијским импликацијама.

У првом читању усвојен је и Приједлог допуне Пословника Представничког дома ПСБиХ, чији је предлагач посланица Миа Карамехић-Абазовић.

На усаглашавање Колегијуму Дома, ради недостатка ентитетске већине, упућен је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о омбудсмену за људска права Босне и Херцеговине, „П.З.Е.И.“, у другом читању, којег је, по скраћеном поступку предложио Савјет министара БиХ.

Након што су на усаглашавање Колегијуму Дома, ради недостатка ентитетске већине, упућени приједлози амандмана посланика Шерифа Шпаге, Представнички дом одгодио је изјашњавање о Приједлогу закона о слободи приступа информацијама на нивоу институција Босне и Херцеговине „П.З.Е.И.“, у другом читању, којег је, по скраћеном поступку, предложио Савјет министара БиХ. Дом ће се о овом Приједлогу закона у другом читању изјаснити након гласања о приједлозима амандмана посланика Шпаге. Дом је претходно усвојио амандман посланика Албина Муслића, који је постао саставни дио Приједлога закона.

Ради недостатка ентитетске већине, на усаглашавање Колегијуму Дома упућен је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, „П.З.Е.И.“, у првом читању, којег је, по скраћеном поступку предложио Савјет министара БиХ.

Након што Дом поново није прихватио негативна мишљења Уставноправне комисије Представничког дома и Заједничке комисије за људска права ПСБиХ, обустављен је законодавни поступак за Приједлог закона о измјени Закона о држављанству Босне и Херцеговине, чији је предлагач посланик Денис Звиздић.

Представнички дом није, у првом читању, усвојио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, којег је, по скраћеном поступку, предложио Савјет министара БиХ.

Представнички дом усвојио је закључак којим се задужује ресорно министарство у Савјету министара БиХ, надлежна министарства ентитета и кантона да у року од 15 дана од усвајања закључка изврше анализе штете које су претрпјели узгајивачи свиња захваћени афричком кугом, као и пољопривредна домаћинства погођена суперолујом. Средства ће бити додијељена општинама и градовима на чијем подручју је регистрована болест и општинама и градовима пропорционално регистрованој штети на пољопривредним домаћинствима.

Усвојена је посланичка иницијатива Нихада Омеровића за доношење одлуке о утврђивању годишње квоте радних дозвола за запошљавање странаца у Босни и Херцеговини у 2023. години по поједностављеним процедурама. Уз ову посланичку иницијативу, Представнички дом усвојио је закључак којим тражи од надлежних институција да се, приликом прописивања квота радних дозвола за запошљавање странаца у БиХ, строго води рачуна о заштити права домаће радне снаге.

Дом није усвојио посланичку иницијативу Нихада Омеровића за успостављање економско-социјалног дијалога на нивоу БиХ путем доношења закона о економско-социјалном савјету БиХ.

Представнички дом усвојио је сљедеће извјештаје институција БиХ:

  • Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2021. годину;
  • Извјештај о раду Савјета националних мањина БиХ за 2022. годину;
  • Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини за 2022. годину, чији је подносилац Агенција за заштиту личних података у БиХ;
  • Извјештај о раду Комисије за одлучивање о сукобу интереса за 2022. годину;
  • Извјештај о извршеној ревизији учинка: Праћење реализације препорука ревизије учинка „Електронско пословање у институцијама Босне и Херцеговине – успостава и примјена“, чији је подносилац Канцеларија за ревизију институција БиХ.

Представнички дом није усвојио:

  • Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2022. годину;
  • Извјештај о примјени Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине, чији је подносилац Министарство правде БиХ. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу