MENI
24.7.2023.

Održana 9. sjednica Zastupničkog doma PSBiH

Na 9. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagatelji zastupnici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija.

U prvom čitanju i po skraćenom postupku Zastupnički dom usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čiji su predlagatelji zastupnici Mladen Bosić i Darko Babalj. Uz ovaj Prijedlog zakona, Dom je usvojio i zaključak kojim se Uprava za neizravno oporezivanje BiH zadužuje da, u svim slučajevima upućivanja u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ili izradbe novog predmetnog zakona, dostavi svoje mišljenje o predviđenim izmjenama ili novom zakonu sa eventualno pratećom financijskom analizom i zaključcima o eventualnim financijskim implikacijama.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog dopune Poslovnika Zastupničkog doma PSBiH, čiji je predlagatelj zastupnica Mia Karamehić-Abazović.

Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, „P.Z.E.I.“, u drugom čitanju, kojeg je, po skraćenom postupku predložilo Vijeće ministara BiH.

Nakon što su na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni prijedlozi amandmana zastupnika Šerifa Špage, Zastupnički dom odgodio je očitovanje o Prijedlogu zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegovine „P.Z.E.I.“, u drugom čitanju, kojeg je, po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH. Dom će se o ovom Prijedlogu zakona u drugom čitanju očitovati nakon glasovanja o prijedlozima amandmana zastupnika Špage. Dom je prethodno usvojio amandman zastupnika Albina Muslića, koji je postao sastavni dio Prijedloga zakona.

Radi nedostatka entitetske većine, na usuglašavanje Kolegiju Doma upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, „P.Z.E.I.“, u prvom čitanju, kojeg je, po skraćenom postupku predložilo Vijeće ministara BiH.

Nakon što Dom ponovo nije prihvatio negativna mišljenja Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma i Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava PSBiH, obustavljen je zakonodavni postupak za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj zastupnik Denis Zvizdić.

Zastupnički dom nije, u prvom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojeg je, po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH.

Zastupnički dom usvojio je zaključak kojim se zadužuje resorno ministarstvo u Vijeću ministara BiH, nadležna ministarstva entiteta i županija da u roku od 15 dana od usvajanja zaključka izvrše analize štete koje su pretrpjeli uzgajivači svinja zahvaćeni afričkom kugom, kao i poljoprivredna domaćinstva pogođena superolujom. Sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima na čijem području je registrirana bolest i općinama i gradovima proporcionalno registriranoj šteti na poljoprivrednim domaćinstvima.

Usvojena je zastupnička inicijativa Nihada Omerovića za donošenje odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u 2023. godini po pojednostavljenim procedurama. Uz ovu zastupničku inicijativu, Zastupnički dom usvojio je zaključak kojim traži od nadležnih institucija da se, prilikom propisivanja kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH, strogo vodi računa o zaštiti prava domaće radne snage.

Dom nije usvojio zastupničku inicijativu Nihada Omerovića za uspostavu ekonomsko-socijalnog dijaloga na razini BiH putem donošenja zakona o ekonomsko-socijalnom vijeću BiH.

Zastupnički dom usvojio je sljedeća izvješća institucija BiH:

  • Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu;
  • Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu;
  • Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, čiji je podnositelj Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH;
  • Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2022. godinu;
  • Izvješće o izvršenoj reviziji učinka: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Elektroničko poslovanje u institucijama Bosne i Hercegovine – uspostava i primjena“, čiji je podnositelj Ured za reviziju institucija BiH.

Zastupnički dom nije usvojio:

  • Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2022. godinu;
  • Izvješće o primjeni Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je podnositelj Ministarstvo pravde BiH. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću