MENI
20.5.2022.

Vijeće nacionalnih manjina BiH organiziralo Okrugli stol na temu „ Analiza uspjeha rada Vijeća nacionalnih manjina BiH iz perspektive dosadašnjih predsjedatelja Vijeća“

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH organizirali su danas u Neumu Okrugli stol na temu „Analiza uspjeha rada Vijeća nacionalnih manjina BiH iz perspektive dosadašnjih predsjedatelja Vijeća“.

Aktualni predsjedatelj Vijeća nacionalnih manjina Andrija Svatok i predsjedatelj Vijeća u jednom od prošlih mandata Nedžad Jusić dali su osvrt na dosadašnji rad, aktivnosti i postignute rezultate Vijeća nacionalnih manjina BiH kao savjetodavnog tijela Parlamentarne skupštine BiH, te govorili o iskustvima u suradnji sa institucijama na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, nevladinim organizacijama i drugim vijećima/savjetima na prostoru cijele države.

Prema njihovim riječima, aktivnosti Vijeća u proteklom razdoblju prioritetno su bili usmjerene na poboljšanje i zaštitu garantovanih prava manjina, osiguranje potpunog sudjelovanja pripadnika manjina u tijelima i strukturama vlasti, kao i na rješavanje problema u područjima koje se odnose na obrazovanje, stanovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Kako je rečeno na današnjem skupu, Vijeće je prethodnih godina institucijama vlasti nudilo i niz konstruktivnih rješenja u svezi sa provođenjem presuda Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetima Sejdić – Finci, Pilav i drugim sličnim presudama, te aktivno radilo na iznalaženju kvalitetnih i sveobuhvatnih rješenja u pravcu izmjena Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina u BiH, koje bi pripadnicima manjina osigurale pristup širem spektru prava, preciznije definirale uslove pripadnosti manjinama, te omogućile bolju zaštitu njihovih kulturnih, vjerskih, obrazovnih, političkih i svih drugih sloboda.

Ukazujući na činjenicu da je stalnim angažmanom i inicijativama prema nadležnim institucijama ostvaren značajan napredak u borbi protiv diskriminacije i predrasuda prema pripadnicima manjina, akcentirani su i ostvareni rezultati u izdavačkoj djelatnosti, većoj zastupljenosti u medijima, te razvoju nastave na jezicima manjina u pojedinim dijelovima BiH.

Govoreći o problemima s kojim su se suočavali u svom radu, izrazili su nezadovoljstvo organizacijom i rezultatima prethodnog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, ističući da objavljeni rezultati popisa ne prikazuju realno stanje brojnosti pripadnika manjina, te se osvrnuli i na konstantan problem u svezi s financiranjem udruženja i vijeća nacionalnih manjina, kao i učestalu zlouporabu u svezi s promjenom nacionalnog izjašnjavanja u proteklom razdoblju.

Konstatirajući pozitivne pomake u svezi sa sveukupnim poboljšanjem položaja nacionalnih manjima u društvu, sudionici okruglog stola izrazili su uvjerenje da će Vijeće nacionalnih manjina BiH, po uzoru ne neke zemlje u regionu, u budućnosti djelovati pri izvršnoj vlasti, odnosno Vijeću ministara BiH, te da će to Vijeću omogućiti kvalitetniji rad, uspostavu učinkovitijeg mehanizma zaštite prava, te bolji pristup financijskim sredstvima koja su potrebna za rad i funkcioniranje Vijeća nacionalnih manjina BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću