MENI
20.5.2022.

Савјет националних мањина БиХ организовао Округли сто на тему „ Анализа успјеха рада Савјета националних мањина БиХ из перспективе досадашњих предсједавајућих Савјета“

Чланови Савјета националних мањина БиХ организирали су данас у Неуму Округли сто на тему „Анализа успјеха рада Савјета националних мањина БиХ из перспективе досадашњих предсједавајућих Савјета“.

Актуелни предсједавајући Савјета националних мањина Андрија Сваток и предсједавајући Савјета у једном од прошлих мандата Неџад Јусић дали су осврт на досадашњи рад, активности и постигнуте резултате Савјета националних мањина БиХ као савјетодавног тијела Парламентарне скупштине БиХ, те говорили о искуствима у сарадњи са институцијама на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини, невладиним организацијама и другим вијећима/савјетима на простору цијеле државе.

Према њиховим ријечима, активности Савјета у протеклом периоду приоритетно су били усмјерене на побољшање и заштиту гарантованих права мањина, обезбјеђење потпуног учешћа припадника мањина у ораганима и структурама власти, као и на рјешавање проблема у областима које се односе на образовање, становање, здравствену и социјалну заштиту.

Како је речено на данашњем скупу, Савјет је претходних година институцијама власти нудило и низ конструктивних рјешења у вези са провођењем пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру у предметима Сејдић – Финци, Пилав и другим сличним пресудама, те активно радило на изналажењу квалитетних и свеобухватних рјешења у правцу измјена Закона о заштити права националних мањина у БиХ, које би припадницима мањина обезбједиле приступ ширем спектру права, прецизније дефинирале услове припадности мањинама, те омогућиле бољу заштиту њихових културних, вјерских, образовних, политичких и свих других слобода.

Указујући на чињеницу да је сталним ангажманом и иницијативама према надлежним институцијама остварен значајан напредак у борби против дискриминације и предрасуда према припадницима мањина, акцентирани су и остварени резултати у издавачкој дјелатности, већој заступљености у медијима, те развоју наставе на језицима мањина у појединим дијеловима БиХ.

Говорећи о проблемима с којим су се суочавали у свом раду, изразили су незадовољство организацијом и резултатима претходног пописа становништва у Босни и Херцеговини, истичући да објављени резултати пописа не приказују реално стање бројности припадника мањина, те се осврнули и на константан проблем у вези с финансирањем удружења и савјета националних мањина, као и учесталу злоупотребу у вези с промјеном националног изјашњавања у протеклом периоду.

Констатирајући позитивне помаке у вези са свеукупним побољшањем положаја националних мањима у друштву, учесници округлог стола изразили су увјерење да ће Савјет националних мањина БиХ, по узору не неке земље у региону, у будућности дјеловати при извршној власти, односно Савјету министара БиХ, те да ће то Савјету омогућити квалитетнији рад, успоставу ефективнијег механизма заштите права, те бољи приступ финансијским средствима која су потребна за рад и функционирање Савјета националних мањина БиХ. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу