MENI
23.11.2021.

Заказана 25. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

 1. Усвајање Записника са 24. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Коментари на добијене одговоре на посланичка питања;
 3. Приједлог закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, предлагач: посланик Дамир Арнаут, број: 01-02-1-1904/21 од 14. 10. 2021. године (прво читање);
 4. Извјештај о заштити личних података у БиХ за 2020. годину, подносилац: Агенција за заштиту личних података у БиХ, број: 01,02-04-1-1412/21 од 08. 07. 2021. године;
 5. Специјални извјештај о ефикасности законских рјешења у области професионалне рехабилитације и запошљавања особа с инвалидитетом у Босни и Херцеговини, подносилац: Институција омбудсмена за људска права БиХ, број: 01,02-37-1-1808/21 од 30. 09. 2021. године;
 6. Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија у 2019. години, подносилац: Централна изборна комисија БиХ, број: 01,02-16-1-2070/21 од 15. 11. 2021. године;
 7. Разматрање иницијативе посланика Дамира Арнаута којом се налаже Министарству цивилних послова БиХ да у року од 14 дана од дана усвајања ове иницијативе успостави поступак и отпочне процес издавања јединствених COVID-19 сертификата са QR кодом, с циљем њиховог коришћења ван Босне и Херцеговине на један од два сљедећа начина:
  1. издавање таквих сертификата од стране самог министарства, на основу потврда о вакцинисању/преболованом COVID-у, које Министарство прибави од надлежних ентитетских, кантоналних и органа Брчко Дистрикта, односно потврда наведених надлежних органа које грађани сами доставе Министарству,
  2. креирање и достављање наведеним надлежним органима јединственог обрасца за издавање таквих сертификата од стране тих органа, број: 01-50-1-1797/21 од 28. 09. 2021. године;
 8. Разматрање иницијативе посланика Саше Магазиновића „којом се задужује Савјетминистара Босне и Херцеговине да у року од три мјесеца у парламентарну процедуру достави законско рјешење којим се уводи обавезан љекарски преглед за изабране и именоване званичнике у институцијама Босне и Херцеговине који подразумијева посебно тестирање ментално-психолошке способности за обављање јавних функција, као и тестирање на психоактивне супстанце.“, број: 01-50-1-1925/21 од 19. 10. 2021. године;
 9. Разматрање иницијативе посланица Мирјане Маринковић Лепић и Аиде Баручије којом се налаже Савјету министара БиХ да у року од 30 дана усвоји Стратегију за борбу против корупције за период 2020-2024. и Акциони план за спровођење Стратегије 2020-2024, број: 01-50-1-1971/21 од 27. 10. 2021. године;
 10. Разматрање иницијативе посланица Мирјане Маринковић Лепић и Аиде Баручије којом се налаже Савјету министара БиХ да у року од 30 дана у законодавну процедуру достави Закон о државној имовини, број: 01-50-1-1972/21 од 27. 10. 2021. године;
 11. Разматрање иницијативе посланица Мирјане Маринковић Лепић и Аиде Баручије којом се налаже Савјету министара БиХ да у року од 90 дана оконча процес усклађивања законодавства из области заштите личних података сановоусвојеним прописима Европске уније“, број: 01-50-1-1973/21 од 27. 10. 2021. године. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу