MENI
23.11.2021.

Zakazana 25. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 25. sjednicu Zastupničkog doma za utorak, 14. prosinac 2021. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s člankom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku. 

 1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, predlagatelj: zastupnik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1904/21 od 14. 10. 2021. (prvo čitanje);
 4. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u BiH za 2020. godinu, podnositelj: Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1412/21 od 8. 7. 2021.;
 5. Specijalno izvješće o učinkovitosti zakonskih rješenja u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1808/21 od 30. 9. 2021.;
 6. Izvješće o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-16-1-2070/21 od 15. 11. 2021.;
 7. Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 14 dana od dana usvajanja ove inicijative uspostavi postupak i započne proces izdavanja jedinstvenih COVID-19 certifikata s QR kodom, s ciljem njihovog korištenja izvan Bosne i Hercegovine na jedan od dva sljedeća načina:
  1. izdavanje takvih certifikata od strane samoga ministarstva, na osnovi potvrda o cijepljenju/prebolovanom COVID-u koje Ministarstvo pribavi od nadležnih entitetskih, kantonalnih i organa Brčko Distrikta, odnosno potvrda navedenih nadležnih organa koje građani sami dostave Ministarstvu,
  2. kreiranje i dostavljanje navedenim nadležnim organima jedinstvenog obrasca za izdavanje takvih certifikata od strane tih organa, broj: 01-50-1-1797/21 od 28. 9. 2021.;
 8. Razmatranje zastupničke inicijative Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obvezan liječnički pregled za izabrane i imenovane dužnosnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obnašanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne tvari, broj: 01-50-1-1925/21 od 19. 10. 2021.;
 9. Razmatranje zastupničke inicijative Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za razdoblje 2020.-2024. i Akcijski plan za provedbu Strategije 2020.-2024., broj: 01-50-1-1971/21 od 27. 10. 2021.;
 10. Razmatranje zastupničke inicijative Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini, broj: 01-50-1-1972/21 od 27. 10. 2021.;
 11. Razmatranje zastupničke inicijative Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz područja zaštite osobnih podataka s novousvojenim propisima Europske unije, broj: 01-50-1-1973/21 od 27. 10. 2021. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću