MENI
20.9.2021

Održana 68. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 68. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljen je k znanju Dopis Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj 03-15-1-1250-2/21 od 7.9.2021. godine.

K znanju je primljena i Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Članovi Nezavisne komisije utvrdili su i Plan aktivnosti za oktobar 2021. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću