MENI
20.9.2021.

Одржана 68. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере

На 68. сједници Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за ђела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине примљен је к знању Допис Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ број 03-15-1-1250-2/21 од 7.9.2021. године.

К знању је примљена и Информација о посјети чланова Независне комисије Заводу за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ.

Чланови Независне комисије утврдили су и План активности за октобар 2021. године. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу