MENI
18.6.2021.

Priopćenje predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Lazara Prodanovića povodom Svjetskog dana izbjeglica

Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović povodom 20. lipnja, Svjetskog dana izbjeglica, uputio je priopćenje za javnost, koje u cjelosti prenosimo:

„Odlukom Glavne skupštine Ujedinjenih naroda iz prosinca 2000. godine, u cijelom svijetu 20. lipanj obilježava se kao Svjetski dan izbjeglica. Taj dan predstavlja prigodu da se ukaže na težak položaj više od 80 milijuna ljudi na planeti koji su izašli iz svojih domova, bježeći od ratova, nasilja, progona, gaženja osnovnih ljudskih prava, ali i od siromaštva, gladi, te posljedica klimatskih promjena.

Unatoč kratkotrajnom predahu izazvanom pandemijom virusa korona, svijet se i danas suočava sa posljedicama migrantske krize, kojom su posebno pogođene države sa takozvane balkanske rute, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Sa stanovišta ljudskih prava institucije Bosne i Hercegovine i nižih razina vlasti suočene su sa potrebom da se tim ljudima, posebno najranjivijim kategorijama među njima, pruži adekvatna potpora i pomoć. Šire gledano, međutim, jasno je da Bosna i Hercegovina, ali i sve zemlje ovog regiona, bez snažnije potpore Europske unije nisu i neće biti u stanju da same rješavaju ovaj problem.

Svjetski dan izbjeglica prigoda je da se uputi i snažna potpora svim institucijama u Bosni i Hercegovini i na nižim razinama vlasti koje se bave pitanjem povratka izbjeglica i osiguravanjem njihovih prava na imovinu i život dostojan čovjeka. Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti, jeste i bit će partner tim institucijama u svim aktivnostima koje su usmjerene na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava koja garantiraju Ustav BiH, aneks 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i zakonski propisi koji reguliraju ovo područje.“, kaže se u priopćenju za javnost predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazara Prodanovića povodom 20. lipnja, Svjetskog dana izbjeglica. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću