MENI
18.6.2021.

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović posjetio 5. pješadijsku brigadu OSBiH

Parlamentarni vojnik povjerenik Bosne i Hercegovine Boško Šiljegović sa suradnicima posjetio je jučer 5. pješadijsku brigadu Oružanih snaga BiH (OSBiH), kao i postrojbe iz sastava drugih brigada stacioniranih na lokalitetu Dubrave u Tuzli.

Zapovjednik brigade brigadir Emir Kliko sa suradnicima tijekom posjeta, koji je uključivao radni sastanak, brifing i obilazak lokacije, upoznao je parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i predstavnike Generalnog inspektorata Ministarstva obrane BiH sa brigadnim generalnom Mirsadom Ahmićem na čelu, sa realiziranim aktivnostima brigade, kao i sa težišnim aktivnostima do kraja godine.

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović i generalni inspektor Ministarstva obrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić posebno su se interesirali za zdravstveno stanje profesionalnih vojnih osoba izazvano pandemijom korona virusa, personalnu popunjenost brigade, stanje materijalno-tehničkih sredstava, stanje motornih vozila, kao i za stanje infrastrukture na lokaciji.

Nakon razgovora sa rukovodstvom brigade, predstavnicima drugih postrojbi, kao i profesionalnim vojnim osobama Šiljegović obišao je stražarsku službu i prostore koje koriste profesionalne vojne osobe (kuhinja, trpezarijski prostor, kotlovnica i dr.), te održao i poseban radni sastanak s predstavnicima Oklopnog bataljuna taktičke potpore stacioniranog na lokalitetu Dubrave. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću