MENI
18.6.2021

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović posjetio 5. pješadijsku brigadu OSBiH

Parlamentarni vojnik povjerenik Bosne i Hercegovine Boško Šiljegović sa saradnicima posjetio je jučer 5. pješadijsku brigadu Oružanih snaga BiH (OSBiH), kao i jedinice iz sastava drugih brigada stacioniranih na lokalitetu Dubrave u Tuzli.

Komandant brigade brigadir Emir Kliko sa saradnicima tokom posjete, koja je uključivala radni sastanak, brifing i obilazak lokacije, upoznao je parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i predstavnike Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH sa brigadnim generalnom Mirsadom Ahmićem na čelu, sa realiziranim aktivnostima brigade, kao i sa težišnim aktivnostima do kraja godine.

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović i generalni inspektor Ministarstva obrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić posebno su se interesirali za zdravstveno stanje profesionalnih vojnih lica izazvano pandemijom korona virusa, personalnu popunjenost brigade, stanje materijalno-tehničkih sredstava, stanje motornih vozila, kao i za stanje infrastrukture na lokaciji.

Nakon razgovora sa rukovodstvom brigade, predstavnicima drugih jedinica, kao i profesionalnim vojnim licima Šiljegović obišao je stražarsku službu i prostore koje koriste profesionalna vojna lica (kuhinja, trpezarijski prostor, kotlovnica i dr.), te održao i poseban radni sastanak s predstavnicima Oklopnog bataljona taktičke podrške stacioniranog na lokalitetu Dubrave. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću