MENI
16.6.2021

Održana Prva posebna sjednica oba doma PSBiH o temi „Poslanici/delegati pitaju – Vijeće ministara BiH odgovara“

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) održana je Prva posebna sjednica oba doma PSBiH o temi „Poslanici/delegati pitaju – Vijeće ministara BiH odgovara“.

Na sjednici, koju prema poslovnicima oba doma Zajednički kolegij PSBiH organizira najmanje jednom godišnje, od najavljenih 36 pitanja poslanika i delegata postavljeno je ukupno 30 pitanja.

Poslanici u Predstavničkom domu PSBiH postavili su 23 pitanja, dok su 7 pitanja postavili delegati u Domu naroda PSBiH.

Na osnovu odredbi poslovnika oba doma PSBiH, poslanici i delegati PSBiH postavljali su po jedno pitanje u trajanju od tri minute, nakon čega je predsjedavajući Vijeća ministara BiH ili resorni ministar odgovarao, također u vremenu od tri minute. Poslanici i delegati imali su mogućnost komentirati odgovor ili postaviti novo pitanje u trajanju od dvije minute, nakon čega je predsjedavajući Vijeća ministara BiH ili resorni ministar, u trajanju od dvije minute, imao mogućnost dati novi odgovor. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću