MENI
25.2.2021.

Одржана 17. сједница Представничког дома

Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) на 17. сједници није усвојио захтјев посланика Златана Бегића, Мире Пекић, Зукана Хелеза, Бранислава Бореновића, Дамира Арнаута, Драгана Мектића, Наде Младине, Нермина Никшића, Влатка Главаша, Предрага Којовића, Аиде Баручије, Саше Магазиновића, Џенана Ђонлагића, Енвера Биједића, Ненада Нешића и Мирјане Маринковић-Лепић за смјену министра правде БиХ Јосипа Грубеше.

Усвојен је, по хитном поступку, Приједлог закона о допуни Закона о јавним набавкама. Дом је претходно усвојио захтјев посланика из Клуба посланика СДА за разматрање овог Приједлога закона по хитном поступку.

Дом је, по хитном поступку, усвојио и Приједлог закона о допуни Закона о лијековима и медицинским средствима. Претходно је усвојен захтјев посланика из Клуба посланика СДА да се овај Приједлог закона разматра по хитном поступку.

Уз ова два приједлога закона, Представнички дом усвојио је закључак којим предлаже Дому народа ПСБиХ да Приједлог закона о допуни Закона о јавним набавкама и Приједлог закона о допуни Закона о лијековима и медицинским средствима разматра по хитном поступку јер су, како се наводи у закључку, приједлози закона високог степена хитности и формулисани су на једноставан начин.

Посланици су обавили расправу о тачки „Информација Агенције за јавне набавке БиХ и Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ о неопходним условима, препрекама и свим расположивим солуцијама за хитну набавку вакцина против корона вируса, с одговарајућим материјалом у писаној форми“, која је у дневни ред уврштена на приједлог посланика Предрага Којовића, Дамира Арнаута, Зукана Хелеза, Саше Магазиновића, Ненада Нешића, Мирјане Маринковић-Лепић, Аиде Баручије, Јасмина Емрића, Наде Младине, Златана Бегића и Џенана Ђонлагића.

По обављеној расправи Дом је усвојио закључак којим задужује Агенцију за јавне набавке БиХ и Агенцију за лијекове и медицинска средства БиХ да у року од седам дана доставе информацију о неопходним условима, препрекама и свим расположивим солуцијама за хитну набавку вакцина против корона вируса, која ће бити разматрана на првој редовној сједници Представничког дома.

Усвојен је и закључак којим Представнички дом задужује предсједавајућу Представничког дома да откаже 11. хитну сједницу Дома, заказану за суботу 27. фебруара 2021. године, с једном тачком дневног реда: „Информација Агенције за јавне набавке БиХ и Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ о неопходним условима, препрекама и свим расположивим солуцијама за хитну набавку вакцина против корона вируса.“

Представнички дом усвојио је и закључак којим од директора Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине тражи да приликом разматрања захтјева за регистрацију вакцине против вируса корона примијени члан 38. Закона о лијековима и медицинским средствима Босне и Херцеговине.

Представнички дом усвојио је посланичке иницијативе Предрага Кожула које гласе:

 • Представнички дом ПСБиХ задужује Министарство иностраних послова БиХ да на одговарајући начин, у складу с добром дипломатском праксом, упути апелацију према меморијалном центру Yad Vashem  у Јерусалиму како би се на званичној страници овог центра, гдје се међу осталим државама из којих долазе лица са статусом „праведника међу народима“ (Righteous Among the Nations) налази и наша држава, користио службени и потпуни назив државе – Босна и Херцеговина – умјесто наведеног скраћеног и нетачног назива Босна (Bosnia)“;
 • Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ, те Министарство безбједности БиХ и Министарство иностраних послова БиХ да хитно покрену процедуре и предузму све потребне активности како би дошло до потписивања споразума о реадмисији с Афганистаном, Ираком, Бангладешом, Ираном, Египтом, Тунисом, Алжиром и Мароком. Задужује се Савјет министара БиХ да о предузетим активностима и њиховим учинцима извијести Представнички дом ПСБиХ најкасније 90 дана од дана усвајања ове иницијативе“.

На усаглашавање Колегијуму Дома, ради недостатка ентитетске већине, упућене су сљедеће посланичке иницијативе:

 • посланичка иницијатива Влатка Главаша која гласи: „Поводом великог успјеха кошаркашица Босне и Херцеговине и пласмана на Евробаскет након 22 године, предлажем надлежном министарству и Савјету министара БиХ да овај успјех адекватно валоризује“;
 • посланичка иницијатива Дамира Арнаута „којом се тражи од Савјета министара БиХ да успостави награду 'Денис Мрњавац' у спомен на њега и на све остале дјевојке и младиће жртве насилја“.

На усаглашавање Колегијуму Дома ради недостатка ентитетске већине упућен је и приједлог заклјучка посланика Мирка Шаровића који гласи: “Представнички дом ПСБиХ тражи од Савјета министара БиХ да у року од седам дана достави Дому детаљну информацију о разлозима због којих је Босна и Херцеговина изгубила статус повлашћене државе у извозу робе у САД и од 1. јануара мора плаћати пуне царине, те мјерама које су предузели Министарство сполјне трговине и економских односа БиХ и Савјет министара БиХ да Босна и Херцеговина остане уклјучена у механизам (GSP) земалја корисница који им омогућава да путем царинских олакшица подстичу унапређење извоза и производњу, с тим да морају задоволјити поједине критеријуме када је ријеч о поријеклу''.

Представнички дом усвојио је Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Активности институција БиХ на обезбјеђењу радијационе и нуклеарне безбједности“, чији је подносилац Канцеларија за ревизију институција БиХ. Уз овај Извјештај, усвојен је и закључак којим Представнички дом ПСБиХ тражи од Савјета министара БиХ и Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност да у року од шест мјесеци извијесте Представнички дом о планираним и предузетим активностима на реализацији препорука из Извјештаја, те да о предузетим активностима упознају Канцеларију за ревизију институција БиХ.

Усвојен је и Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Претпоставке за ефикасно управљање интервенцијама у случају инцидентног онечишћења мора“, чији је подносилац Канцеларија за ревизију институција БиХ. Уз овај Извјештај усвојен је закључак којим Представнички дом ПСБиХ тражи од Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, Министарства комуникација и транспорта БиХ и Министарства безбједности БиХ да у року од шест мјесеци извијесте Представнички дом о планираним и предузетим активностима на реализацији препорука из Извјештаја, те да о предузетим активностима упознају Канцеларију за ревизију институција БиХ. На усаглашавање Колегијуму Дома, ради недостатка ентитетске већине, упућен је приједлог закључка посланика Јасмина Емрића којим Представнички дом тражи од Савјета министара БиХ да за прву редовну сједницу Представничког дома достави информацију о провођењу тачке 4. Декларације којом је позвано Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ на предузимање свих потребних правних радњи дипломатским путем према Републици Хрватској, односно Европској унији у погледу заштите суверених права БиХ на мору, доношење посебног закона о мору Босне и Херцеговине и покретање правних процедура пред међународним правосудним инстанцама, као и информацију о свим покренутим активностима и догађаја у вези с реализацијом тачака Декларације из надлежности Савјета министара БиХ.

Дом је усвојио Извјештај о раду парламентарног војног повјереника БиХ за 2020. годину.

Усвојен је и Извјештај о раду Савјета националних мањина БиХ за 2020. годину.

Дом је усвојио Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана ПСБиХ за 2020. годину. На усаглашавање Колегијуму Дома, ради недостатка ентитетске већине, упућен је приједлог закључка посланице Аиде Баручије којим се налаже Министарству безбједности БиХ да у року од 30 дана припреми информацију и план успостављања функционалног система видео – надзора на свим граничним прелазима.

Усвојен је План рада Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2021. годину, док је Извјештај о раду Независног одбора за 2020. годину упућен на усаглашавање Колегијуму Дома ради недостатка ентитетске већине.

Представнички дом дао је сагласност за ратификацију:

 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије о одржавању и реконструкцији друмских међудржавних мостова између Босне и Херцеговине и Републике Србије,
 • Меморандума о разумијевању између Европске уније као зајмодавца и Босне и Херцеговине као зајмопримца – Макрофинансијска помоћ за Босну и Херцеговину у износу од 250 милиона евра,
 • Споразума о кредитној линији између Европске уније као зајмодавца и Босне и Херцеговине као зајмопримца и Централне банке Босне и Херцеговине као агента зајмопримца - Макрофинансијска помоћ за Босну и Херцеговину,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о одржавању и реконструкцији друмских мостова на државној граници,
 • Споразума о реадмисији између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Исламске Републике Пакистан и Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства унутрашњих послова Исламске Републике Пакистан о примјени Споразума о реадмисији између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Исламске Републике Пакистан,
 • Уговора о зајму (GrCF2 W2 – Пројекат јавног превоза Сарајево дио 3) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој,
 • Уговора о гранту (Пројекат водоснабдијевања Градачца) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој који се односи на инвестициони грант из програма „Европски заједнички фонд за Западни Балкан“,
 • Уговора о зајму (Кредитна линија број 2 Агенцији за осигурање депозита Босне и Херцеговине) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске о међународном друмском превозу, потписан 1. децембра 2020. године у Сарајеву. (крај)

 

 

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу