MENI
25.2.2021.

Održana 17. sjednica Zastupničkog doma

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 17. sjednici nije usvojio zahtjev zastupnika Zlatana Begića, Mire Pekić, Zukana Heleza, Branislava Borenovića, Damira Arnauta, Dragana Mektića, Nade Mladine, Nermina Nikšića, Vlatka Glavaša, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Saše Magazinovića, Dženana Đonlagića, Envera Bijedića, Nenada Nešića i Mirjane Marinković-Lepić za smjenu ministra pravde BiH Josipa Grubeše.

Usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavama. Dom je prethodno usvojio zahtjev zastupnika iz Kluba zastupnika SDA za razmatranje ovog Prijedloga zakona po hitnom postupku.

Dom je, po hitnom postupku, usvojio i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima. Prethodno je usvojen zahtjev zastupnika iz Kluba zastupnika SDA da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Uz ova dva prijedloga zakona, Zastupnički dom usvojio je zaključak kojim predlaže Domu naroda PSBiH da Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavama i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima razmatra po hitnom postupku jer su, kako se navodi u zaključku, prijedlozi zakona visokog stupnja hitnosti i formulirani su na jednostavan način.

Zastupnici su obavili raspravu o točki „Informacija Agencije za javne nabave BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o neophodnim uvjetima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavu vakcina protiv koronavirusa, s odgovarajućim materijalom u pisanoj formi“, koja je u dnevni red uvrštena na prijedlog zastupnika Predraga Kojovića, Damira Arnauta, Zukana Heleza, Saše Magazinovića, Nenada Nešića, Mirjane Marinković-Lepić, Aide Baručije, Jasmina Emrića, Nade Mladine, Zlatana Begića i Dženana Đonlagića.

Po obavljenoj raspravi Dom je usvojio zaključak kojim zadužuje Agenciju za javne nabave BiH i Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH da u roku od sedam dana dostave informaciju o neophodnim uvjetima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavu vakcina protiv koronavirusa, koja će biti razmatrana na prvoj redovitoj sjednici Zastupničkog doma.

Usvojen je i zaključak kojim Zastupnički dom zadužuje predsjedateljicu Zastupničkog doma da otkaže 11. hitnu sjednicu Doma, zakazanu za subotu 27. veljače 2021. godine, s jednom točkom dnevnog reda: „Informacija Agencije za javne nabave BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o neophodnim uvjetima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavu vakcina protiv koronavirusa.“

Zastupnički dom usvojio je i zaključak kojim od ravnatelja Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine traži da prigodom razmatranja zahtjeva za registraciju vakcine protiv virusa korona primijeni članak 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine.

Zastupnički dom usvojio je zastupničke inicijative Predraga Kožula koje glase:

 • Zastupnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da na odgovarajući način, sukladno dobroj diplomatskoj praksi, uputi apelaciju prema memorijalnom centru Yad Vashem u Jeruzalemu kako bi se na zvaničnoj stranici ovog centra, gdje se među ostalim državama iz kojih dolaze osobe sa statusom „pravednika među narodima“ (Righteous Among the Nations) nalazi i naša država, koristio službeni i potpuni naziv države – Bosna i Hercegovina – umjesto navedenog skraćenog i netočnog naziva Bosna (Bosnia)“;
 • Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH, te Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH da hitno pokrenu procedure i preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi došlo do potpisivanja sporazuma o readmisiji s Afganistanom, Irakom, Bangladešom, Iranom, Egiptom, Tunisom, Alžirom i Marokom. Zadužuje se Vijeće ministara BiH da o preduzetim aktivnostima i njihovim učincima izvijesti Zastupnički dom PSBiH najkasnije 90 dana od dana usvajanja ove inicijative“.

Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućene su sljedeće zastupničke inicijative:

 • zastupnička inicijativa Vlatka Glavaša koja glasi: „U povodu velikog uspjeha košarkašica Bosne i Hercegovine i plasmana na Eurobasket nakon 22 godine, predlažem nadležnom ministarstvu i Vijeću ministara BiH da ovaj uspjeh adekvatno valoriziraju“;
 • zastupnička inicijativa Damira Arnauta „kojom se traži od Vijeća ministara BiH da uspostavi nagradu 'Denis Mrnjavac' u spomen na njega i na sve ostale djevojke i mladiće žrtve nasilјa“.

Na usuglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine upućen je i prijedlog zaklјučka zastupnika Mirka Šarovića koji glasi: “Zastupnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od sedam dana dostavi Domu detalјnu informaciju o razlozima zbog kojih je Bosna i Hercegovina izgubila status povlaštene države u izvozu robe u SAD i od 1. siječnja mora plaćati pune carine, te mjerama koje su preduzeli Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vijeće ministara BiH da Bosna i Hercegovina ostane uklјučena u mehanizam (GSP) zemalјa korisnica koji im omogućava da putem carinskih olakšica podstiču unaprjeđenje izvoza i proizvodnju, s tim da moraju zadovolјiti pojedine kriterijume kada je riječ o podrijetlu''.

Zastupnički dom usvojio je Izvješće o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju radijacijske i nuklearne sigurnosti“, čiji je podnositelj Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovo Izvješće, usvojen je i zaključak kojim Zastupnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH i Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost da u roku od šest mjeseci izvijeste Zastupnički dom o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvješća, te da o preduzetim aktivnostima upoznaju Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojeno je i Izvješće o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Pretpostavke za učinkovito upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora“, čiji je podnositelj Ured za reviziju institucija BiH. Uz ovo Izvješće usvojen je zaključak kojim Zastupnički dom PSBiH traži od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva sigurnosti BiH da u roku od šest mjeseci izvijeste Zastupnički dom o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvješća, te da o preduzetim aktivnostima upoznaju Ured za reviziju institucija BiH. Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka zastupnika Jasmina Emrića kojim Zastupnički dom traži od Vijeća ministara BiH da za prvu redovitu sjednicu Zastupničkog doma dostavi informaciju o provedbi točke 4. Deklaracije kojom je pozvano Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH na preduzimanje svih potrebnih pravnih radnji diplomatskim putem prema Republici Hrvatskoj, odnosno Europskoj uniji u pogledu zaštite suverenih prava BiH na moru, donošenje posebnog zakona o moru Bosne i Hercegovine i pokretanje pravnih procedura pred međunarodnim pravosudnim instancama, kao i informaciju o svim pokrenutim aktivnostima i događaja u svezi s realizacijom točaka Deklaracije iz nadležnosti Vijeća ministara BiH.

Dom je usvojio Izvješće o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2020. godinu.

Usvojen je i Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu.

Dom je usvojio Izvješće o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2020. godinu. Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka zastupnice Aide Baručije kojim se nalaže Ministarstvu sigurnosti BiH da u roku od 30 dana pripremi informaciju i plan uspostave funkcionalnog sustava video – nadzora na svim graničnim prijelazima.

Usvojen je Plan rada Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, dok je Izvješće o radu Neovisnog odbora za 2020. godinu upućen na usuglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine.

Zastupnički dom dao je suglasnost za ratificiranje: 

 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji cestovnih međudržavnih mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije,
 • Memoranduma o razumijevanju između Europske unije kao zajmodavatelja i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimatelja – Makrofinancijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 250 milijuna eura,
 • Sporazuma o kreditnoj liniji između Europske unije kao zajmodavatelja i Bosne i Hercegovine kao zajmoprimatelja i Centralne banke Bosne i Hercegovine kao agenta zajmoprimatelja - Makrofinancijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici,
 • Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan i Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova Islamske Republike Pakistan o provedbi Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan,
 • Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekt javnog prijevoza Sarajevo - dio 3) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj,
 • Ugovora o grantu (Projekt vodoopskrbe Gradačca) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz programa „Europski zajednički fond za Zapadni Balkan“,
 • Ugovora o zajmu (Kreditna linija broj 2 Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prijevozu, potpisan 1. prosinca 2020. u Sarajevu. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću