MENI
22.10.2019.

Tajnik Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH Kenan Vehabović razgovarao sa ekspertima europskih parlamenata za ljudske resurse

Tajnik Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kenan Vehabović razgovarao je sa ekspertima za ljudske resurse Saveznog parlamenta Austrije i Skupštine Republike Portugal o potpori provedbi akcijskih planova u oblasti upravljanja ljudskim resursima u okviru provođenja Twinning projekta Europske unije „Osnaživanje i nastavak potpore parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima europskih integracija“.

U razgovoru sa tajnikom Vehabovićem sudjelovali su voditelj Odjela za ljudske resurse Saveznog parlamenta Austrije Martin Peyerl i savjetnik u Odjelu za ljudske resurse Skupštine Republike Portugal Ricardo Fernandes, kao i voditeljka prve i druge komponente Twinning projekta gospođa Csilla Schalbert.

Tijekom sastanka tajnik Vehabović upoznao je predstavnike i eksperte Twinning projekta s pravnom regulativom i praksama koje se odnose na proces regrutiranja državnih službenika, kao i na njihov status kad je riječ o PSBiH.

Naglašeno je da bi zakonodavne institucije trebale biti samostalne u određivanju vlastitih potreba za kadrom, u procesu postavljanja državnih službenika, kao i u definiranju i normiranju njihovog statusa, što je praksa u državama razvijene parlamentarne demokracije.

Rečeno je da će sve buduće preporuke u svezi sa oblašću upravljanja ljudskim resursima, koje proisteknu iz provođenja Twinnig projekta, biti pozorno analizirane i provedene sukladno zakonskoj regulativi, mogućnostima i potrebama PSBiH.

Twinning projekt „Osnaživanje i nastavak potpore parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima europskih integracija“ počeo je da se provodi u svibnju ove godine i trajat će do travnja 2021. godine. Projekt provodi konzorcijum kojeg čine predstavnici Narodne skupštine Mađarske, Parlamenta Austrije i Hrvatskog sabora. U provođenju Twinning projekta sudjeluju i eksperti iz još pet država članica Europske unije – Belgije, Češke Republike, Francuske, Portugala i Slovačke. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću