MENI
22.10.2019

Sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH Kenan Vehabović razgovarao sa ekspertima evropskih parlamenata za ljudske resurse

Sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kenan Vehabović razgovarao je sa ekspertima za ljudske resurse Saveznog parlamenta Austrije i Skupštine Republike Portugal o podršci provedbi akcionih planova u oblasti upravljanja ljudskim resursima u okviru provođenja Twinning projekta Evropske unije „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima evropskih integracija“.

U razgovoru sa sekretarom Vehabovićem učestvovali su šef Odjela za ljudske resurse Saveznog parlamenta Austrije Martin Peyerl i savjetnik u Odjelu za ljudske resurse Skupštine Republike Portugal Ricardo Fernandes, kao i voditeljka prve i druge komponente Twinning projekta gospođa Csilla Schalbert.

Tokom sastanka sekretar Vehabović upoznao je predstavnike i eksperte Twinning projekta s pravnom regulativom i praksama koje se odnose na proces regrutovanja državnih službenika, kao i na njihov status kad je riječ o PSBiH.

Naglašeno je da bi zakonodavne institucije trebale biti samostalne u određivanju vlastitih potreba za kadrom, u procesu postavljanja državnih službenika, kao i u definisanju i normiranju njihovog statusa, što je praksa u državama razvijene parlamentarne demokratije.

Rečeno je da će sve buduće preporuke u vezi sa oblašću upravljanja ljudskim resursima, koje proisteknu iz provođenja Twinnig projekta, biti pažljivo analizirane i provedene u skladu sa zakonskom regulativom, mogućnostima i potrebama PSBiH.

Twinning projekat „Osnaživanje i nastavak podrške parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima evropskih integracija“ počeo je da se provodi u maju ove godine i trajat će do aprila 2021. godine. Projekat provodi konzorcijum kojeg čine predstavnici Narodne skupštine Mađarske, Parlamenta Austrije i Hrvatskog sabora. U provođenju Twinning projekta učestvuju i eksperti iz još pet država članica Evropske unije – Belgije, Češke Republike, Francuske, Portugala i Slovačke. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću