MENI
3.7.2018.

Službenici Tajništva Parlamentarne skupštine BiH sudjelovali na Sedmoj konferenciji tajnika i tajnica radnih tijela parlamenata i skupština BiH

Tajnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Marin Vukoja, tajnik Doma naroda PSBiH Bojan Ninković i službenici Tajništva PSBiH sudjelovali su na Sedmoj konferenciji tajnika i tajnica radnih tijela parlamenata i skupština BiH koja je, na temu „Suradnja radnih tijela sa civilnim društvom u provedbi parlamentarnog nadzora“, održana na Jahorini.

Obraćajući se nazočnima, tajnik Zastupničkog doma PSBiH Marin Vukoja uputio je zahvalu Misiji OESS-a u BiH na organiziranju već Sedme konferencije tajnika i tajnica radnih tijela parlamenata i skupština BiH, koja, kako je ocijenio, doprinosi boljem radu i razumijevanju mnogih pitanja od važnosti za rad službi parlamenata i skupština u BiH. Tajnik Vukoja upoznao je nazočne da je PSBiH usvojila Zakon o parlamentarnom nadzoru, koji je početkom ove godine stupio na snagu te, u svezi s tim, naglasio i ulogu civilnog društva u izradbi pomenutog zakonskog prijedloga. Vukoja je izrazio nadu da će konferencija polučiti rezultate koji će doprinijeti boljem i kvalitetnijem obavljanju službeničkih dužnosti koje se tiču parlamentarnog nadzora.

U ime organizatora konferencije, Misije OESS-a u BiH, sudionicima se obratila zamjenica ravnatelja Odjela za ljudsku dimenziju Misije OESS-a u BiH Jasna Dobricik, koja je istaknula da su dosadašnje konferencije rezultirale poboljšanjem suradnje između parlamenata i skupština u BiH, parlamenata iz BiH sa parlamentima zemalja regije, te unaprijedile zakonodavni rad parlamenata. Gospođa Dobricik poručila je kako novi sazivi parlamenata nakon održavanja Općih izbora u listopadu ove godine predstavljaju prigodu za službenike da motiviraju izabrane dužnosnike kako bi unaprijedili uključivanje građana u zakodavni proces, kao i da ovakve godišnje konferencije predstavljaju sjajnu platformu za dijalog, suradnju i potporu u radu parlamentaraca.

Na konferenciji je istaknuta važnost parlamentarnog nadzora za sve proračunske i vanproračunske institucije BiH, tijela uprave i institucije s javnim ovlaštenjima, osobe koje upravljaju dijelom proračunskih i vanproračunskih izvora profita, kao i osobe za čije imenovanje potvrdu ili suglasnost daju jedan ili oba doma PSBiH.

Kako je rečeno, u samoj primjeni ovog zakonskog rješenja, kao oblici parlamentarnog nadzora koriste se saslušanja institucija i osoba na koje se Zakon odnosi; javne rasprave i tematske sjednice vezane za provedbu Zakona; parlamentarne javne istrage; zastupnička i izaslanička pitanja i interpelacije na slučajeve na koje se Zakon odnosi; slanje zahtjeva Predsjedništvu BiH za dostavljanje izvješća u pisanoj formi; predlaganje glasovanja o nepovjerenju i potrebi rekonstrukcije Vijeća ministara BiH; kao i razmatranja izvješća koja se tiču materije Zakona. Sudionici su naglasili da će, bez obzira na sve navedeno, učinkovitost ovog Zakona biti postignuta onda kad se podzakonskim aktima urede postupci kažnjavanja za nepostupanje po odredbama Zakona.

Tijekom konferencije o suradnji radnih tijela sa civilnim društvom u provedbi parlamentarnog nadzora govorili su predstavnici PSBiH, oba doma Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, Vijeća naroda Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću