MENI
3.7.2018

Službenici Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH učestvovali na Sedmoj konferenciji sekretara i sekretarki radnih tijela parlamenata i skupština BiH

Sekretar Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Marin Vukoja, sekretar Doma naroda PSBiH Bojan Ninković i službenici Sekretarijata PSBiH učestvovali su na Sedmoj konferenciji sekretara i sekretarki radnih tijela parlamenata i skupština BiH koja je, na temu „Saradnja radnih tijela sa civilnim društvom u provođenju parlamentarnog nadzora“, održana na Jahorini.

Obraćajući se prisutnima, sekretar Predstavničkog doma PSBiH Marin Vukoja uputio je zahvalu Misiji OSCE-a u BiH na organiziranju već Sedme konferencije sekretara i sekretarki radnih tijela parlamenata i skupština BiH, koja, kako je ocijenio, doprinosi boljem radu i razumijevanju mnogih pitanja od važnosti za rad službi parlamenata i skupština u BiH. Sekretar Vukoja upoznao je prisutne da je PSBiH usvojila Zakon o parlamentarnom nadzoru, koji je početkom ove godine stupio na snagu te, u vezi s tim, naglasio i ulogu civilnog društva u izradi pomenutog zakonskog prijedloga. Vukoja je izrazio nadu da će konferencija polučiti rezultate koji će doprinijeti boljem i kvalitetnijem obavljanju službeničkih dužnosti koje se tiču parlamentarnog nadzora.

U ime organizatora konferencije, Misije OSCE-a u BiH, učesnicima se obratila zamjenica direktora Odjela za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH Jasna Dobricik, koja je istaknula da su dosadašnje konferencije rezultirale poboljšanjem saradnje između parlamenata i skupština u BiH, parlamenata iz BiH sa parlamentima zemalja regije, te unaprijedile zakonodavni rad parlamenata. Gospođa Dobricik poručila je kako novi sazivi parlamenata nakon održavanja Općih izbora u oktobru ove godine predstavljaju priliku za službenike da motiviraju izabrane zvaničnike kako bi unaprijedili uključivanje građana u zakodavni proces, kao i da ovakve godišnje konferencije predstavljaju sjajnu platformu za dijalog, saradnju i podršku u radu parlamentaraca.

Na konferenciji je istaknuta važnost parlamentarnog nadzora za sve budžetske i vanbudžetske institucije BiH, tijela uprave i institucije s javnim ovlaštenjima, osobe koje upravljaju dijelom budžetskim i vanbudžetske izvora profita, kao i osobe za čije imenovanje potvrdu ili saglasnost daju jedan ili oba doma PSBiH.

Kako je rečeno, u samoj primjeni ovog zakonskog rješenja, kao oblici parlamentarnog nadzora koriste se saslušanja institucija i osoba na koje se Zakon odnosi; javne rasprave i tematske sjednice vezane za provođenje Zakona; parlamentarne javne istrage; poslanička i delegatska pitanja i interpelacije na slučajeve na koje se Zakon odnosi; slanje zahtjeva Predsjedništvu BiH za dostavljanje izvještaja u pisanoj formi; predlaganje glasanja o nepovjerenju i potrebi rekonstrukcije Vijeća ministara BiH; kao i razmatranja izvještaja koja se tiču materije Zakona. Učesnici su naglasili da će, bez obzira na sve navedeno, efikasnost ovog Zakona biti postignuta onda kad se podzakonskim aktima urede postupci kažnjavanja za nepostupanje po odredbama Zakona.

Tokom konferencije o saradnji radnih tijela sa civilnim društvom u provođenju parlamentarnog nadzora govorili su predstavnici PSBiH, oba doma Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske, Vijeća naroda Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću