MENI
8.3.2018.

Članovi Zajedničkog povjerenstva za europske integracije razgovarali sa pomoćnikom glavnog tajnika UN-a za politička pitanja

Predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za europske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Nikola Lovrinović, njegova zamjenica Nermina Kapetanović i članovi Zajedničkog povjerenstva Fehim Škaljić, Zdenka Džambas i Sifet Podžić razgovarali su danas sa pomoćnikom glavnog tajnika Ujedinjenih naroda (UN) za politička pitanja Miroslavom Jenčom, koji boravi u višednevnom posjetu našoj zemlji.

Tijekom sastanka, kojem je nazočila i rezidentna koordinatorka UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu, članovi Zajedničkog povjerenstva predstavili su visokom gostu aktualnu političku situaciju u BiH uoči Općih izbora u listopadu ove godine, napredak BiH u procesu europskih integracija, kao i ulogu Zajedničkog povjerenstva za europske integracije i PSBiH u tom procesu.

Ističući činjenicu da je u proteklih nekoliko godina BiH napravila značajne korake na putu ka kandidaturi za članstvo u Europskoj uniji (EU), članovi Zajedničkog povjerenstva naglasili su da nova Strategija Europske komisije za zemlje Zapadnog Balkana i nedavni posjet predsjednika Europske komisije Jean – Claudea Junckera predstavljaju značajno ohrabrenje za našu zemlju da nastavi sa provođenjem reformi s ciljem dobijanja kandidatskog statusa i otvaranja procesa pregovora za punopravno članstvo u EU.

Govoreći o suradnji sa zemljama regiona, članovi Zajedničkog povjerenstva ocijenili su da se, kroz bilateralne susrete na najvišim razinama, kao i kroz regionalne inicijative i Berlinski proces, čine napori kako bi se unaprijedlili odnosi sa susjednim zemljama, kako na političkom tako i na ekonomskom planu, kroz realizaciju zajedničkih infrastrukturnih i energetskih projekata.

Ukazano je i na činjenicu da političari u BiH moraju pronaći kompromisna rješenja u svezi sa izmjenama Izbornog zakona BiH, kao i da se moraju činiti napori na planu borbe protiv korupcije, uspostavljanja vladavine prava i poštovanja ljudskih prava sukladno UN-ovim i drugim međunarodnim konvencijama.

Ohrabrujući dužnosnike BiH da riješe sporna pitanja, pojačaju regionalnu suradnju i ubrzaju put ka EU, pomoćnik glavnog tajnika Miroslav Jenča naglasio je da će UN nastaviti da aktivno sudjeluju u misiji potpore miru i procesu pomirenja u BiH, kao i u potpori implementaciji Programa UN-a o održivom razvoju 2030., te ciljevima održivog razvoja. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću