MENI

Дом народа

Одлучивање у Дому народа

Доношење одлука у Дому народа

Кворум неопходан за одлучивање у Дому народа чини девет делегата, уз услов да су присутна најмање три бошњачка , три хрватска и три српска делегата а, према Пословнику дома, о Одлуке у Дому доносе се већином гласова делегата који су присутни и који гласају. Делегати улажу напоре како би већина укључивала најмање једну трећину делегата изабраних са територије сваког ентитета, осим ако је другачије предвиђено Уставом БиХ и овим пословником.

Ако се делегат приликом гласања не изјасни ''за'', ''против'' или ''уздржан'', а присутан је у сали приликом гласања, сматра се да је ''уздржан''.

У свим случајевима, број пребројаних гласова мора да буде најмање једнак кворуму прописаном у члану 61. став (2) Пословника, осим ако Уставом БиХ и овим пословником није другачије предвиђено.

Одлучивање у случају недостатка гласова једног ентитета

Ако већина гласова не садржи једну трећину гласова са територије сваког ентитета или ако се утврди да нема кворума, предсједавајући може да одреди паузу у трајању до 60 минута, током које се покушава наћи рјешење.

У случају да недостаје већина, ако спорно питање није ријешено након паузе, предсједавајући сазива Колегијум у року од наредна три дана како би се постигла сагласност и о постигнутој сагласности одмах обавјештава делегате. Ако Колегијум не успије да постигне сагласност, одлуку доноси већина укупног броја делегата који су присутни и који гласају, уз услов да гласови ''против'' не садрже двије трећине или више делегата изабраних из свакога ентитета. Дом се сазива ради гласања у најкраћем могућем року након сједнице Колегијума, а у сваком случају најкасније до три дана.

Ако Колегијум успије да постигне сагласност, о томе обавјештава Дом, након чега се гласа у складу са чланом 73. Пословника. Ако се тим гласањем не добије потребна већина, одмах се гласа у складу са чланом 74. став (3) Пословника. (опширније у Пословнику)

У случају да нема кворума, ако након паузе предсједавајући утврди или гласање покаже да и даље нема кворума, разматрано питање одгађа се за наредну сједницу.