MENI

Članovi Kolegija Zastupničkog doma

Saziv 2006. - 2010.

Radom Doma upravlja Kolegij, koji čine predsjedatelj te prvi i drugi zamjenik predsjedatelja Doma. U skladu s Ustavom BiH, članovi Kolegija rotiraju se na dužnosti predsjedatelja Doma svakih osam mjeseci.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Zastupničkog doma, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti zastupnika koji su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obveze zastupnika na profesionalnom radu, zatim za suradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice obaju domova na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Zastupničkog doma u sazivu 2006. - 2010.

 • Ime Prezime

  Beriz Belkić

  predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 11.1.2007. do 10.9.2007. i od 11.1.2009. do 10.9.2009.

 • Ime Prezime

  Milorad Živković

  predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 11.9.2007. do 10.5.2008. i od 11.9.2009. do 10.5.2010.

 • Ime Prezime

  Niko Lozančić

  predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 11.5.2008. do 10.1.2009. i od 11.5.2010. do okončanja mandataNapomena: Sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedatelja Doma rotiraju svakih osam mjeseci.