MENI

Kolegij Predstavničkog doma

Članovi Kolegija Predstavničkog doma

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedavajući Doma u dogovoru sa svojim zamjenicima.

Prema Poslovniku Predstavničkog doma, Kolegij je zadužen za: ostvarivanje prava i dužnosti poslanika, koji su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti te izradu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obaveze poslanika na profesionalnom radu, zatim saradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice oba doma na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda, te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Predstavničkog doma u sazivu 2022. - 2026.

Napomena: U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.
Denis Zvizdić - predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 1.12.2022. do 31.7.2023. i od 1.12.2024. do 31.7.2025.
Marinko Čavara - predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 1.8.2023. do 31.3.2024. i od 1.8.2025. do 31.3.2026.
Nebojša Radmanović - predsjedavajući Predstavničkog doma u period od 1.4.2024. do 30.11.2024. i od 1.4.2026. do isteka saziva