MENI

Почетна

Прес кутак

РАД НОВИНАРА У ПАРЛАМЕНТАРНОЈ СКУПШТИНИ БиХ

Рад Парламентарне скупштине БиХ (ПСБиХ) јаван је и према Уставу Босне и Херцеговине и према пословницима домова, због чега је ПСБиХ обавезна да своје одлуке учини доступним широј јавности. Тиме је одређен и однос највишег законодавног органа Босне и Херцеговине према медијима и парламентарним извјештачима, па се у том правцу непрестано улаже труд да се олакша и приступ информацијама и њихов пласман према крајњим корисницима.

 

Акредитовање новинара

За акредитовање парламентарних извјештача задужен је Сектор за односе с јавношћу, а захтјеви за акредитовање достављају се посредством електронске поште на адресу [email protected]. При томе се поштује принцип да се акредитују медијске куће тако да је репортерима за улазак у зграду Парламентарне скупштине БиХ и праћење неког од најављених збивања довољна само валидна новинарска исказница акредитоване редакције за коју ради.

Одсјек за унутрашње обезбјеђење Службе за заједничке послове институција Босне и Херцеговине врши регистрацију новинара на уласку у објекат, њихов и контрадиверзиони преглед опреме (камере, фото-апарати, уређаји за тонско снимање, расвјета, каблови и остала опрема), те издавање привремених пропусница са ознаком PRESS.

 

Процес извјештавања

Сектор за односе с јавношћу редовно дистрибуира седмични преглед збивања у Парламентарној скупштини БиХ на основу којег репортери могу благовремено планирати свој рад. Овај преглед новинарима доставља се електронском поштом, а доступан је и на службеној веб-страници Парламентарне скупштине БиХ, као и на огласним таблама у објекту ПСБиХ. Сједнице које из објективних околности (хитности сазивања или из других разлога) нису обухваћена седмичном најавом ажурно се и на дневној основи најављују у календару збивања на службеној веб-страници ПСБиХ, тако да он представља најпоузданији преглед догађања.

Сједнице радних тијела Парламентарне скупштине БиХ отворене су за присуство медија, осим у случајевима када се на њима расправља о темама које су означене ознаком тајно или се расправља о заштићеним личним правима грађана. Такве сједнице се обавезно посебно означе у најавама збивања које дистрибуира Сектор за односе с јавношћу. У ријетким ситуацијама, предсједавајући радног тијела које засједа има право да сам или уз консултације са колегама одлучи да сједница буде затворена и непосредно пред њен почетак.    

 

Рад сниматеља

До преласка на систем интерне телевизије и почетка праћења парламентарних збивања фиксним камерама, сниматељи су дужни да се придржавају упута служби безбједности о кретању и позиционирању камера у салама на начин да се не омета нормалан рад и комуникација учесника засједања и састанака. Такође, од камермана и фото-репортера очекује се да поштују упуте безбједносних радника о времену предвиђеном за снимање, ако је то вријеме ограничено.    

Образац за најаву репортера / репортерске екипе

 

Новинарска соба

С циљем стварања бољих услова за рад репортера, у Парламентарној скупштини БиХ успостављена је Новинарска соба као простор који је на услузи првенствено новинарима/извјештачима о збивањима у овом законодавном органу.

Новинарска соба отворена је од  9 до 17 часова. Међутим, за вријеме пленарних засједања домова Парламентарне скупштине, као и засједања радних тијела/комисија ПСБиХ, радно вријеме се продужава у зависности од трајања засједања. Новинарска соба закључава се најдуже 60 минута након окончања рада сједница.

Простор је опремљен одређеним бројем десктоп рачунара, а за квалитетан рад обезбијеђен је и Wi-Fi сигнал за мобилне електронске уређаје.

Сала за прес-конференције

Простор који је намјенски опремљен за одржавање конференција за медије  налази се на другом спрату зграде Парламентарне скупштине БиХ (сала 3)  и намијењен је за непосредно обраћање званичника новинарима.

Сала је опремљена одговарајућим говорницама, микрофонима и разгласом те опремом за диструбуцију тонског сигнала. Располаже са 50 сједећих мјеста за госте и новинаре.

 

Простор за ад хок изјаве

На другом и четвртом спрату зграде Парламентарне скупштине, у непосредној близини Бијеле и Плаве сале, налазе се говорнице предвиђене за ненајављене или раније најављене изјаве званичника. Новинари их могу користити за снимање изјава прије, током и непосредно након одређених збивања,а појачана расвјета ове просторе чини условним за рад камермана и фото-репортера.

 

Поштовање кућног реда

Уласком у зграду Парламентарне скупштине БиХ новинари преузимају обавезу да се у њеним просторима својим понашајем не ометају радне процесе у скупштинским радним тијелима, као и рад државних службеника који их опслужују.

За поштовање кућног реда, правила одијевања, те надзор кретања гостију унутар зграде ПСБиХ задужени су безбједносни радници Службе за заједничке послове институција БиХ. На основу сопствене процјене, као и захтјева званичника који предсједавају засједањима радних тијела, радници обезбјеђења имају право да лица за која сматрају да крше кућни ред и ометају нормалан рад привремено или трајно удаље из зграде Парламентарне скупштине БиХ.

 

 

Неки закони и одлуке релевантни за рад  извјештача из Парламентарне скупштине БиХ:

 

Тијела која се у Босни и Херцеговини баве регулацијом, односно саморегулацијом медија: