MENI

Историја парламентаризма у БиХ

Антички период

Кроз историју Босне и Херцеговине сусрећемо се сa бројним представничким тијелима од државног значаја која су се разликовала према томе да ли је Босна била средњовјековна држава, да ли је имала покрајински/земаљски значај као дио већих држава или је уживала статус пуне самосталности и независности.

(из Монографије "Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине", издање 2010. године)

Антички период

Неки подаци показују и да је међу илирским племенима на овом простору постојала институција народне скупштине, која је одлучивала о најважнијим питањима од интереса за цијелу заједницу. Карактеристичан је примјер племена Дезитијати до којег се дошло анализом једног податка римског историчара Диона о суђењу Батону Бреучком у вријеме Батоновог устанка у првоj деценији наше ере. Дионов податак о томе да је Батон Дезитијатски предао Батона Бреучког окупљеној војсци на суђење и доношење пресуде један је од битних показатеља који на посредан начин омогућавају сагледавање темеља унутрашњег уређења дезитијатске друштвено-политичке формације. Окупљена војска представљала је својеврсну институцију народне скупштине, која се у овом конкретном случају појављује као врховно суверено и судско тијело пред којим одговарају и највиши политички функционери.

СЉЕДЕЋИ ПЕРИОД