MENI

Povijest parlamentarizma u BiH

Antičko razdoblje

Kroz povijest Bosne i Hercegovine susrećemo se s brojnim predstavničkim tijelima od državnog značaja koja su se razlikovala prema tome je li Bosna bila srednjovjekovna država, je li imala pokrajinski/zemaljski značaj kao dio većih država ili je uživala status pune samostalnosti i neovisnosti.

(iz Monografije "Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine", izdanje 2010.godine)

Antički period

Neki podaci pokazuju i da je među ilirskim plemenima na ovom prostoru postojala institucija pučke skupštine, koja je odlučivala o najvažnijim pitanjima od interesa za cijelu zajednicu. Osobit je primjer plemena Dezitijati do kojega se došlo analizom jednog podatka rimskog povjesničara Diona o suđenju Batonu Breučkom u vrijeme Batonova ustanka u prvom desetljeću naše ere. Dionov podatak o tome da je Baton Dezitijatski predao Batona Breučkog okupljenoj vojsci na suđenje i donošenje presude, jedan je od bitnih pokazatelja koji na posredan način omogućuju sagledavanje temelja unutarnjeg uređenja dezitijatske društveno-političke formacije. Okupljena vojska predstavljala je svojevrsnu instituciju pučke skupštine, koja se u ovom konkretnom slučaju pojavljuje kao vrhovno suvereno i sudbeno tijelo pred kojim odgovaraju i najviši politički dužnosnici.

SLJEDEĆI PERIOD