MENI

Parlament i EU

Ključni događaji u odnosima EU i Bosne i Hercegovine

2022.

 • 15. prosinac - Europsko vijeće donijelo odluku da Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata za članstvo u Europskoj uniji

2016.

 • 15. veljače – Bosna i Hercegovina predala u Briselu aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji
 • 23. kolovoz - Vijeće ministara BiH usvojilo Odluku o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini. Tom odlukom definira se institucionalni i operativni sustav i način ostvarivanja koordinacije institucija u BiH na provedbi aktivnosti u svezi s procesom integriranja BiH u EU, te zajednička tijela u okviru sustava koordinacije,njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi.
 • 20. rujan - Vijeće za opće poslove Europske unije prihvatilo je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i dalo nalog Europskoj komisiji za pripremu upitnika za BiH.

 

2015. 

 • 29. siječnja – Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo Izjavu o opredijeljenosti institucija na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini za provođenje potrebnih reformi unutar procesa pristupanja Europskoj uniji
 • 23. veljače – oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na posebnim sjednicama donijela Odluku o potvrđivanju i usvajanju Izjave Predsjedništva BiH o opredijeljenosti institucija na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini za provođenje potrebnih reformi unutar procesa pristupanja Europskoj uniji. Potvrđivanjem Izjave u Parlamentarnoj skupštini BiH ispunjen je ključni uvjet Europske unije za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU
 • 21. travnja – Vijeće EU usvojilo Odluku o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i prdruživanju između BiH i EU
 • 1. lipnja – stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije, čiji je cilj priprema naše zemlje za članstvo u EU
 • 23. srpnja – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo usuglašenu Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015.-2018. godina.
 • 27. kolovoza – Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH primio k znanju usuglašenu Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015.-2018. godina
 • 17. rujna – Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH primio k znanju usuglašenu Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015.-2018. godina
 • 6. listopada – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo Akcijski plan za provedbu Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu
 • 5. i 6. studenoga – u Sarajevu održana prva sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, zajedničkog instrumenta Parlamentarne skupštine BiH i Europskog parlamenta za provedbu parlamentarne dimenzije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU

 

 

2012.  

 • Održan 1. sastanak Dijaloga na visokoj razini o procesu pristupanja BiH, na kojem je uručena Mapa puta za zahtjev za članstvo BiH u EU. Drugi sastanak održan je u studenome  2012. godine.

2011.

 • Održan 1. sastanak Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Europske unije.

 

2010.

 • Prosinac: Vijeće Europske unije za pitanja pravde i unutarnjih poslova donijelo odluku o ukidanju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Nakon što je odluka objavljena u službenom glasilu Europske unije, građani BiH su od 15.12. dobili mogućnost slobodnog putovanja. Vlasti u BiH su prije toga morale ispuniti 174 tehnička uvjeta, od kojih je najvažniji bio uvođenje biometrijskih putovnica.
 • Listopad: Europski parlament usvojio Prijedlog za liberalizaciju viznog režima za građane BiH.
 • Svibanj: Europska komisija predložila ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine, što je uvjetovano ispunjavanjem preostalih kriterija iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima.

         

2008.

 • Veljača: Potpisan Okvirni sporazum o pravilima suradnje za realizaciju financijske potpore Europske komisije BiH u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
 • Lipanj: Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
 • Srpanj: Stupa na snagu Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima.
 • Listopad: Parlamentarna skupština BiH dala je suglasnost za ratificiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

         

2007.

 • Siječanj: Uspostavljen Instrument pretpristupne pomoći (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA), namijenjen za sve pretpristupne aktivnosti koje financira Europska komisija.
 • Prosinac: Nakon što je povjerenik za proširenje Olli Rehn zaključio da ima dovoljno suglasnosti između političkih čelnika u BiH kada je riječ o reformskom procesu, u Sarajevu je parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom.

 

2006.

 • Siječanj: Vijeće Europske unije usvojilo je drugo Europsko partnerstvo s Bosnom i Hercegovinom
 • Prosinac: Tehnički pregovori o SSP-u između EU i BiH uspješno su završeni. Međutim, Sporazum nije potpisan i formalno sklopljen zbog nedostatka napretka u ključnim reformama.

2005.

 • Listopad: Europska komisija procijenila je da je BiH postigla značajan napredak u provođenju reformi iz Studije izvodivosti i predložila početak pregovora o SSP-u.
 • Studeni: Pregovori o SSP-u između EU i BiH službeno su počeli.

2004. 

 • Europska unija prihvatila je Europsko partnerstvo s BiH.

2003.        

 • Ožujak: Započeo rad na Studiji izvodivosti. Europska komisija uručila je Vijeću ministara BiH upitnik s 346 pitanja koja su pokrivala područje ekonomskog i političkog uređenja BiH, kao i ostala područja koja su bitna za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 • Lipanj: Solunski sastanak na vrhu; Proces stabilizacije i pridruživanja potvrđen je kao politika EU za Zapadni Balkan. Europska prerspektiva ovih zemalja također je potvrđena.
 • Studeni: Studijom izvodivosti procijenjeni su kapaciteti BiH za provođenje SSP-a. U Studiji je zaključeno da pregovori s BiH trebaju započeti onda kada ona ostvari napredak u području 16 prioriteta.

2002.

 • Prosinac: Europska komisija priopćila je da su uglavnom ispunjene smjernice Mape puta u približavanju Europskoj uniji.

        

2000.

 • Objavljivanje Mape puta EU (Road Map). Ovim dokumentom utvrđeno je 18 ključnih uvjeta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi se pristupilo izradi Studije izvodivosti (Feasibility Study) za početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
 • Uveden bescarinski pristup proizvoda iz Bosne i Hercegovine tržištu Europske unije.
 • Vijeće Europske unije donosi uredbu o programu pomoći EU za obnovu, razvoj i stabilizaciju – CARDS.
 • Studeni: Zagrebački sastanak na vrhu; Proces stabilizacije i pridruživanja između EU i zemalja Zapadnog Balkana (uključujući i BiH) dobio je formalnu podršku.

1999.        

 • Započeo Proces stabilizacije i pridruživanja (Stabilisation and Association Process - SAP). SAP je ponudio jasnu mogućnost integracije za Bosnu i Hercegovinu, kao i za ostalih pet zemalja regije Zapadnog Balkana u EU.
 • Usuglašen je Pakt o stabilnosti, politički dokument kojemu je strateški cilj stabilizacija u Jugoistočnoj Europi približavanjem zemalja regije euroatlanskim integracijama, te jačanja regionalne suradnje.
 • Održan je sastanak na vrhu šefova zemalja i vlada Europe, Kanade, Japana i SAD-a na kojem je podržan i službeno osnovan Pakt o stabilnosti.

1998.   

 • Uspostavljena je Konzultativna radna skupina EU/BiH (Consultative Task Force - CTF) koja osigurava tehničku i stručnu pomoć u području uprave, regulatornog okvira i politike.

1997.

 • Vijeće ministara Europske unije postavilo je političke i ekonomske uvjete za razvoj bilateralnih odnosa. Bosna i Hercegovina uživa autonomne trgovinske povlastice.

1995.       

 • Daytonskim (Pariškim) mirovnim sporazumom zaustavljen je rat i uspostavljena su dva entiteta u Bosni i Hercegovini: Federacija BiH i Republika Srpska.

1992. 

 • Odnosi Bosne i Hercegovine i Europske unije počinju se razvijati međunarodnim priznavanjem RBiH kao neovisne i suverene države.