MENI

Парламент и ЕУ

Кључни догађаји у односима ЕУ и Босне и Херцеговине

2022.

 • 15. децембар - Европски савјет донио одлуку да Босни и Херцеговини додијели статус кандидата за чланство у Европској унији 

2016.

 • 15. фебруар – Босна и Херцеговина предала у Бриселу апликацију за чланство у Европској унији
 • 23. август  Савјет министара БиХ усвојио је Одлуку о систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини. Том одлуком дефинише се институционални и оперативни систем и начин остваривања координације институција у БиХ на спровођењу активности у вези са процесом интегрисања БиХ у ЕУ, те заједничка тијела у оквиру система координације, њихов састав, надлежности и међусобни односи
 • 20. септембар  Савјет за опште послове Европске уније прихватио је захтјев Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији и дао налог Европској комисији за припрему упитника за БиХ

 

2015. 

 • 29. јануар – Предсједништво Босне и Херцеговине усвојило Изјаву о опредијељености институција на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини за спровођење неопходних реформи у оквиру процеса приступања Европској унији.
 • 23. фебруар – оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на посебним сједницама донијели Одлуку о потврђивању и усвајању Изјаве Предсједништва БиХ о опредијељености институција на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини за спровођење неопходних реформи у оквиру процеса приступања Европској унији. Потврђивањем ове Изјаве у Парламентарној скупштини БиХ испуњен кључни услов Европске уније за ступање на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању између БиХ и ЕУ.
 • 21. април – Савјет ЕУ усвојио Одлуку о закључењу Споразума о стабилизацији и прдруживању између БиХ и ЕУ
 • 1. јун – ступио на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању између Босне и Херцеговине и Европске уније, чији је циљ припрема наше земље за чланство у ЕУ.
 • 23. јул – Савјет министара Босне и Херцеговине усвојио усаглашену Реформску агенду за Босну и Херцеговину за период 2015. – 2018. година.
 • 27. август – Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ примио к знању усаглашену Реформску агенду за Босну и Херцеговину за период 2015. – 2018. година.
 • 17. септембар – Дом народа Парламентарне скупштине БиХ примио к знању усаглашену Реформску агенду за Босну и Херцеговину за период 2015. – 2018. година.
 • 6. октобар – Савјет министара Босне и Херцеговине усвојио Акциони план за провођење Реформске агенде за Босну и Херцеговину.
 • 5. и 6. новембар – у Сарајеву одржана Прва сједница Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, заједничког инструмента Парламентарне скупштине БиХ и Европског парламента за провођење парламентарне димензије Споразума о стабилизацији и придруживању између БиХ и ЕУ.

 

2012. 

 • Одржан 1. састанак Дијалога на високом нивоу о процесу приступања БиХ, када је уручена Мапа пута за захтјев за чланство БиХ у ЕУ. Други састанак је одржан у новембру 2012. године.

2011.

 •  Одржан први састанак Структуpираног дијалога о правосуђу између Босне и Херцеговине и Европске уније.

2010.

 • Децембар: Савјет Европске уније за питања правде и унутрашњих послова донијело одлуку о укидању визног режима за грађане Босне и Херцеговине. Након што је одлука објављена у Службеном гласилу Европске уније, грађани БиХ су од 15.12. добили могућност да слободно путују. Власти у БиХ су прије тога морале испунити 174 техничка услова, од којих је најважнији био увођење биометријских пасоша.
 • Октобар: Европски парламент усвојио Предлог за либерализацију визног режима за грађане БиХ.
 • Мај: Европска комисија предложила укидање виза за грађане Босне и Херцеговине, што је условљено испуњавањем преосталих критерија из Мапе пута за либерализацију визног режима.

 

2008.

 • Фебруар: Потписан Оквирни споразум о правилима сарадње за реализацију финансијске подршке Европске комисије БиХ у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА).
 • Јуни: Потписан Споразум о стабилизацији и придруживању.
 • Јули: Ступа на снагу Привремени споразум о трговини и трговинским питањима.
 • Октобар: Парламентарна скупштина БиХ дала је сагласност за ратификацију Споразума о стабилизацији и придруживању.

 

2007.

 • Јануар: Успостављен Инструмент претприступне помоћи (Инструмент фор Пре-аццессион Ассистанце - ИПА), намијењен за све претприступне активности које финансира Европска комисија.
 • Децембар: Након што је комесар за проширење Оли Рен закључио да има довољно сагласности између политичких лидера у БиХ у погледу процеса реформи, у Сарајеву је парафиран Споразум о стабилизацији и придруживању са Босном и Херцеговином.

 

2006. 

 • Јануар: Савјет Европске уније усвојио је друго Европско партнерство са Босном и Херцеговином.
 • Децембар: Технички преговори о ССП-у између ЕУ и БиХ успјешно су завршени. Међутим, Споразум није потписан и формално закључен због недостатка напретка у кључним реформама.

2005.

 • Октобар: Европска комисија процијенила је да је БиХ постигла значајан напредак у спровођењу реформи из Студије изводљивости и предложила да почну преговори о ССП-у.
 • Новембар: Преговори о ССП-у између ЕУ и БиХ службено су почели

2004.      

 • Европска унија прихватила је Европско партнерство са БиХ.

       

2003.

 • Март: Почео рад на Студији изводљивости. Европска комисија је уручила Савјету министара БиХ упитник од 346 питања, која су покривала област економског и политичког уређења БиХ, те остале области које су релевантне за закључивање Споразума о стабилизацији и придруживању.
 • Јуни: Самит у Солуну; Процес стабилизације и придруживања потврђен је као политика ЕУ за Западни Балкан. Европска прерспектива ових земаља такође је потврђена.
 • Новембар: Студијом изводљивости процијењени су капацитети БиХ да спроведе ССП. У Студији је закључено да преговори са БиХ треба да почну након постизања напретка у 16 приоритетних области.

2002. 

 • Децембар: Европска комисија саопштила је да су углавном испуњене смјернице Мапе пута о приближавању Европској унији.

2000.

 • Објављивање Мапе пута ЕУ (Road Map). Овим документом утврђено је 18 кључних услова које Босна и Херцеговина треба да испуни како би се приступило изради Студије изводљивости (Feasibility Study) за почетак преговора о Споразуму о стабилизацији и придруживању.
  Уведен бесцарински приступ производа из Босне и Херцеговине тржишту Европске уније.
  Савјет Европске уније доноси уредбу о програму помоћи ЕУ за обнову, развој и стабилизацију – CARDS.
 • Новембар: Самит у Загребу; Процес стабилизације и придруживања између ЕУ и земаља западног Балкана (укључујући и БиХ) добио је формалну подршку.

 

1999.

 • Почео Процес стабилизације и придруживања (Stabilisation and Association Process - SAP). SAPје понудио јасну могућност интеграције за Босну и Херцеговину, као и за осталих пет земаља западног Балкана у ЕУ.
 • Усаглашен је Пакт стабилности, политички документ чији је стратешки циљ стабилизација у Југоисточној Европи приближавањем земаља региона евроатлантским интеграцијама, те јачање регионалне сарадње.
 • Одржан је самит шефова земаља и влада Европе, Канаде, Јапана и САД-а, на којем је подржано и озваничено оснивање Пакта стабилности.

1998.

 • Успостављена је Консултативна радна група ЕУ/БиХ (Consultative Task Force-CTF) која обезбјеђује техничку и стручну помоћ у области администрације, регулаторног оквира и политике

1997.

 • Савјет министара Европске уније поставио је политичке и економске услове за развој билатералних односа. Босна и Херцеговина ужива аутономне трговинске повластице.

1995.

 • Дејтонски (Париски) мировни споразум зауставио је рат и успоставио два ентитета у Босни и Херцеговини: Федерацију БиХ и Републику Српску.

1992.

 • Односи Босне и Херцеговине и Европске уније почињу се развијати међународним признавањем РБиХ као независне и суверене државе.