MENI

29. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

18.1.2010. 13:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 29. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини по скраћеном поступку у складу са чланом 126. Пословника Представничког дома ПСБиХ;
  3.  Извјештај о реализацији Закључка са 28. сједнице Комисије  о извршавању Плана активности за испуњавање преаосталих обавеза из Мапе пута за либерализацију визног режима;   
  4. Текућа питања;