MENI

27. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

15.9.2009. 14:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 26. сједнице Комисије;
  2. Давање мишљења о Приједлогу закључка посланика Јерка Иванковића Лијановића, који је поднио на наставку 13. заједничке сједнице ПСБиХ, одржане 24. 7. 2009. године;
  3. Текућа питања;

Напомена: Уколико до одржавања сједнице пристигну материјали о којима је потребно мишљење Комисије, а ти материјали ће бити на Дневном реду сједнице Представничког дома, која ће се одржати 16. 9. 2009. године, и та питања ће се уврстити у дневни ред.