MENI

25. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

16.6.2009. 11.00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 24. сједнице Комисије;
  2. Давање мишљења о Информацији о претприступним фондовима (Информација достављена од Дирекције за европске интеграције);
  3. Преостале обавезе из Мапе пута за либерализацију визног режима;
  4. Текућа питања.