MENI

23. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

30.3.2009. 11.00 Плава сала

Дневни ред:


  1.  Усвајање Записника са 22. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара за 2008. годину;
  3. Текућа питања