MENI

22. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

16.3.2009. 12:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 21. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара за 2008. годину;
  3. Разматрање Извјештаја о провођењу Мапе пута за либерализацију визног режима;
  4. План међународних активности;
  5. Утврђивање термина и задужења за јавне трибине у првом полугодишту 2009 године;
  6. Текућа питања.