MENI

21. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

16.2.2009. 13:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 20. сједнице Комисије;
  2. Усвајање Плана рада Комисије за 2009. годину;
  3. Сугестије за измјене пословника Представничког дома и Дома народа;
  4. План јавних трибина за прво полугодиште 2009;
  5. Текућа питања.