MENI

20. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

3.2.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 19. сједнице Комисије;
  2. Давање мишљења о документима „Извјештај о напретку БиХ у 2008. години“ и „Стратегија проширења и кључни изазови 2008/09“;
  3. Разматрање одредби Пословника Дома народа о надлежностима Заједничке комисије за европске интеграције у циљу давања препорука за измјене пословника Дома народа и Представничког дома;
  4. Разматрање препорука УНХЦР-а Републици Чешкој поводом њеног предсједавања ЕУ;
  5. Текућа питања;