MENI

20. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

3.2.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Komisije;
  2. Davanje mišljenja o dokumentima „Izvještaj o napretku BiH u 2008. godini“ i „Strategija proširenja i ključni izazovi 2008/09“;
  3. Razmatranje odredbi Poslovnika Doma naroda o nadležnostima Zajedničke komisije za evropske integracije u cilju davanja preporuka za izmjene poslovnika Doma naroda i Predstavničkog doma;
  4. Razmatranje preporuka UNHCR-a Republici Češkoj povodom njenog predsjedavanja EU;
  5. Tekuća pitanja;