MENI

16. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

6.11.2008. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 15. сједнице Комисије;
  2. Презентација редовног годишњег Извјештаја о напретку БиХ у процесу европских интеграција за 2008 годину. Извјештај ће презентовати господин Dimitris Kourkoulas, шеф Делегације Европске комисије у БиХ.
  3. Текућа питања.